Održana konstituirajuća sjednica Pododbora Hrvatske parlamentarne izviđačke unije

Zagreb – U Hrvatskome saboru je danas osnovana Hrvatska izviđačka parlamentarna unija (HIPU) kao pododbor Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora. Za članstvo u Pododboru prijavilo se dvadeset zastupnika iz tri Kluba zastupnika.

Na prvoj, konstituirajućoj sjednici članovi su jednoglasno predložili Odboru za obitelj, mlade i sport da donese zaključak o imenovanju zastupnika Ante Bačića za predsjednika, te zastupnice Nikoline Baradić za potpredsjednicu Pododbora Hrvatska izviđačka parlamentarna unija.

Na sjednici su pored članova HIPU-a sudjelovali Željka Josić, državna tajnica za demografiju i mlade, glavni načelnik Saveza izviđača Hrvatske Boris Vujnović i Dan Špicer, poslovni direktor Saveza. 

Predstavnici Saveza izrazili su zadovoljstvo što se i u ovome mandatu Hrvatskoga sabora osnovao HIPU s čijim članovima tradicionalno dobro surađuju i velika su pomoć Savezu u otvaranju mnogih vrata i realizaciji projekata. Kao primjer dobre suradnje naveli su akciju pošumljavanja Boranka kroz koju je dosad posađeno više od 80 000 stabala na opožarenim područjima Hrvatske. Boranka je najveća volonterska akcija pošumljavanja na razini Europe i kao takva donijela je niz priznanja i nagrada, te služi na ponos Savezu, članovima Pododbora u prošlom mandatu Sabora, ali i svima koji su toj volonterskoj akciji sudjelovali.