Održana tematska sjednica o poboljšanju iskorištenosti sredstava iz fondova Europske unije

Zagreb – Saborski odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije održao je u srijedu tematsku sjednicu o dosadašnjoj iskorištenosti europskih strukturnih i investicijskih fondova i potrebi identificiranja mehanizama za podizanje učinkovitosti sustava. 

Uz članove Odbora, u radu sjednice sudjelovali su predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva poljoprivrede te Ministarstva rada i mirovinskog sustava koji su zastupnike izvijestili o raspoloživim sredstvima, statusu dosadašnje apsorpcije sredstava te aktivnostima za poboljšanje iskorištenosti sredstava iz europskih fondova.

Državna tajnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić navela je kako je iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. na raspolaganju 10,7 milijardi eura, od čega su od početka provedbe do 15. svibnja 2018. objavljeni natječaji u vrijednosti 6,68 milijardi eura, što je 62% ukupno alociranih sredstava, dok su tijekom mandata sadašnje Vlade od listopada 2016. do 15. svibnja 2018. objavljeni natječaji u vrijednosti 3,7 milijardi eura odnosno 35% dodijeljenih sredstava. Što se, pak, ugovorenih projekata tiče, u razdoblju od početka provedbe do 15. svibnja 2018. ugovoreno je 4,5 milijardi eura (42%), dok je u periodu od listopada 2016. do 15. svibnja 2018. godine ugovoreno 3,5 milijardi eura (33%) alociranih sredstava.


Od početka provedbe, najbolji postotak ugovorenosti sredstava bilježi Program ruralnog razvoja (46%), kojega slijedi Operativni program Konkurentnost i kohezija (44%), zatim Operativni program za pomorstvo i ribarstvo (37%), dok najslabiji postotak ugovorenosti sredstava bilježi Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali (29%).


Najbolji postotak isplaćenih sredstava od početka provedbe bilježi Program ruralnog razvoja (22%), kojeg slijedi Operativni program za pomorstvo i ribarstvo (11%), zatim Operativni program Konkurentnost i kohezija (9%), dok najslabiji postotak isplaćenih sredstava bilježi Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali (7%).


Pomoćnik ministra rada i mirovinskog sustava Luka Rajčić istaknuo je kako je iz Europskog socijalnog fonda za Operativni program razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Hrvatska uspješno iskoristila 98,1% ukupne alokacije (1,336 od ukupno 1,363 milijarde kuna) u 944 projekata kojima je obuhvaćeno više od 50 tisuća sudionika – nezaposlenih, osoba u nepovoljnom položaju, učenika i studenata, obrazovnih djelatnika.

– Trenutno su u provedbi projekti Europskog socijalnog fonda za razdoblje do 2023. godine, gdje Hrvatska na raspolaganju ima ukupno 14,3 milijarde kuna, od čega je do sada ugovoreno 4,7 milijarde kuna te je u tijeku ugovaranje iznosa od 2,1 milijarde kuna za mjere aktivne politike zapošljavanja. Do kraja srpnja će ukupan ugovoreni iznos biti 6,8 milijardi kuna odnosno gotovo 48 posto alociranih sredstava  Operativnog programa, naglasio je Rajčić.

Saborski zastupnici postavili su predstavnicima ministarstava brojna pitanja vezano za mogućnosti pojednostavljenja postupka apliciranja i ubrzavanja dodjele sredstava iz europskih fondova, otklanjanja slabosti programa te očekivane rezultate po pitanju ispunjavanja prioriteta. 

Državna tajnica Ministarstva poljoprivrede Marija Vučković istaknula je kako se ključna promjena procedura za PRR odnosi na postupak odabira projekata koji je značajno skraćen u odnosu na razdoblje do 2017. godine te na podjelu postupka autorizacije u dvije faze. Nadalje je dopuštena i dopuna dokumentacije, što ranije nije bio slučaj, ubrzana je obrada zahtjeva za isplatu, a uvedene su i novine u postupku ocjenjivanja projekata, pri čemu je fokus stavljen na projekte iz slabije razvijenih područja te na projekte koji osiguravaju novo zapošljavanje. 

– Tijekom 2018. objavljeno je 12 natječaja ukupne vrijednosti 1,2 milijarde kuna, a do kraja godine slijedi dodatnih 35 natječaja, kazala je Vučković.

Prema podatcima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u mandatu ove Vlade proveden je niz mjera i aktivnosti s ciljem unaprjeđenja učinkovitosti korištenja ESI fondova kao što su, između ostaloga, pojednostavljeni i skraćeni postupci dodjele bespovratnih sredstava, dodatno pojednostavljenje postupaka nabave za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, uspostava sustava eFondovi koji jednostavnije prikazuje dostupne natječaje, jačanje administrativnih kapaciteta olakšanim zapošljavanjem na poslovima upravljanja i korištenja ESI fondova te ciljani programi izobrazbe za zaposlene u sustavima upravljanja i kontrole. – 

Osim toga, u 2018. planirane su izmjene Operativnih programa kako bi se olakšalo postizanje ciljeva Okvira za učinkovitost za ESI fondove, u kojima će se prvenstveno mijenjati pokazatelji tih programa, a 2019. su u planu i određene sadržajne izmjene pojedinih Operativnih programa s obzirom na trenutni apsorpcijski potencijal korištenja određenih prioriteta te povećane potražnje sredstava u određenim prioritetima, navela je Spomenka Đurić, državna tajnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te zaključila kako je i u pogledu komunikacijskih aktivnosti napravljen iskorak u pogledu objava plana objave poziva te intenziviranja promotivnih aktivnosti i radionica za korisnike.
 

Autor: Služba za medije