Održana tematska sjednica o provedbi preporuka iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2017. godinu

Zagreb - Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina održao je u srijedu u Hrvatskome saboru tematsku sjednicu o provedbi preporuka iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2017. godinu. 

Na sjednici, pored pučke pravobraniteljice Lore Vidović, nazočila je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić te predstavnici niza državnih i drugih tijela: Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva uprave, ministra državne imovine, Ministarstva kulture, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Ministarstva znanosti i obrazovanja,  Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije, Ministarstva zdravstva, Savjeta za nacionalne manjine, Zavoda za zapošljavanje, Zavoda za mirovinsko osiguranje, HRT-a i  HEP-a.

Predsjednik Odbora Milorad Pupovac uvodno je naglasio važnost  sustavnog praćenja provedbe preporuka iz Izvješća pučke pravobraniteljice za koje je nadležan Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Istaknuo je da je posljednje Izvješće o poduzetim aktivnostima u vezi preporuka iz Izvješća pučke pravobraniteljice, a koje je Vlada RH usvojila, bilo u travnju 2015., a odnosilo se na Izvješće pučke pravobraniteljice za 2013. godinu. Rekao je kako je cilj rasprave  poticanje kvalitetnije buduće suradnje između javno-pravnih tijela i pučke pravobraniteljice u području ljudskih prava koja predstavljaju temeljnu vrednotu ustavnog poretka. 

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović istaknula je da se velik dio preporuka ne odnosi na Vladu već i na druga javno-pravna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, a  kao dobar primjer istaknula je očitovanje Hrvatske elektroprivrede na preporuke. Istaknula je da mnoga tijela i pravne osobe na koje  se odnose preporuke nisu dostavila nikakvo očitovanje, ili su dostavila uopćene navode. Vezano uz komunikaciju sa izvršnom Vlasti istaknula je da neka tijela imaju imenovane osobe za kontakt s pučkom pravobraniteljicom, što olakšava komunikaciju te je manja mogućnost nesporazuma.    

Tijekom rasprave predstavnici javno-pravnih tijela naglasili su da je dobra komunikacija preduvjet dobre suradnje i iznalaženja odgovarajućih rješenja. Vezano uz pojedinačne preporuke predstavnici izvršne vlasti su izvijestili Odbor o poduzetim mjerama o preporukama. Pozdravljena je inicijativa da se u tijelima imenuju osobe za kontakt s pučkom pravobraniteljicom. Članovi Odbora naglasili su da je nužno poticati kontinuirano praćenje preporuka pučke pravobraniteljice, kao i ad hoc suradnju između pojedinih tijela i  pučke pravobraniteljice. 

Na kraju sjednice predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Milorad Pupovac zahvalio je svim sudionicima tematske sjednice te je predložio zaključke koji će biti usvojeni na idućoj sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
 

Autor: Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina