Održana zajednička sjednica dvaju odbora o prijedlogu nove statističke klasifikacije prostornih jedinica

Zagreb - U povodu pokretanja postupka izmjene prostornih jedinica za statistiku 2. razine, održana je zajednička sjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije i Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac predstavila je članovima dvaju odbora prijedlog nove statističke klasifikacije prostornih jedinica u Republici Hrvatskoj (razina - NUTS 2). Posebno je izdvojila nedostatke aktualne klasifikacije, nove okolnosti koje su nastupile od 2012. godine te ciljeve nove klasifikacije.

Zastupnici su upoznati s obilježjima devet mogućih varijanti koje su predložene na temelju studije koju je proveo Institut za razvoj i međunarodne odnose. Uzimajući u obzir predviđene koristi i potencijalne rizike, te kroz raspravu sa zainteresiranim dionicima, kao najbolje rješenje identificirana je 'varijanta 1' koja predviđa četiri statističke regije 2. razine, a to su Središnja i Istočna Hrvatska, Sjeverna Hrvatska, Jadranska Hrvatska i Grad Zagreb.

Predsjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Branka Juričev-Martinčev i predsjednik Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Tulio Demetlika pozdravili su inicijativu da se ovakav prijedlog prije usvajanja raspravi i u okviru nadležnih radnih tijela Hrvatskoga sabora.

U raspravi je pozdravljeno pristupanje izmjeni statističke klasifikacije, a zastupnici su tražili dodatna pojašnjenja učinaka ovakve podjele. U širem kontekstu, posebno u svjetlu demografske depopulacije, naglašena je potreba da se ulože dodatni, zajednički napori u intenziviranje uravnoteženog regionalnog razvoja, uvažavajući pritom sve posebnosti različitih županija i regija Hrvatske.

Nakon provedene rasprave članovi dvaju odbora donijeli su zaključak kojim se predlaže da Vlada Republike Hrvatske pokrene postupak izmjene prostornih jedinica za statistiku 2. razine na način da se ostvari najveći mogući stupanj povoljnosti za što veći broj stanovnika u pogledu pravila dodjele regionalnih potpora za potrebe razvoja gospodarstva i poduzetništva, da se osiguraju najbolji mogući uvjeti za korištenje sredstava kohezijske politike te da se formiraju što homogenije regije, uzimajući u obzir njihove posebnosti i imajući pritom u vidu potencijalne rizike.