Otkazana sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

Zagreb - Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove sazvan za 7. prosinca, trebao je između ostalog raspraviti i inicijative za izmjenu Odluke o naknadama za putne troškove zastupnika, koje bi trebalo uskladiti s realnim porastom troškova putovanja. 

Naknade za troškove putovanja zastupnika do sada su isplaćivane na temelju točke 6. Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije (NN br 128/00 i 20/01) te zaključka Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora od 12. travnja 2002., koji kao naputak i tumačenje ne iziskuju suglasnost Predsjedništva Hrvatskoga sabora. Na temelju te Odluke i zaključka od 12. travnja 2002, isplaćivane su naknade za putne troškove zastupnicima (uključujući i bivši saziv Sabora) i nije bilo primjedaba od strane Državne revizije koja nadzire zakonitost trošenja sredstava iz proračuna Republike Hrvatske.

Iznosi troškova s ove osnove, koji se spominju u medijima, višestruko nadmašuju stvarne iznose koji bi nastali ukoliko bi se tražene izmjene spomenute Odluke i prihvatile. Maksimalni iznos povećanja troškova za naknade putnih troškova iznosio bi 150 000 kuna godišnje što je daleko manje od spominjanih 500 000 kn. Zahtjevi zastupnika da Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove izmijeni postojeću Odluku idu za  tim da   sredstva  namijenjena za naknade putnih troškova saborskih zastupnika  budu ravnomjernije raspoređena s ciljem izjednačavanja materijalnih prava zastupnika (Odluka se odnosi na prava 16 zastupnika). 

Sjednica Odbora za izbor, imenovanja j upravne poslove Hrvatskoga sabora sazvana za 7. prosinca otkazana je odlukom predsjednice Odbora, Nevenke Majdenić koja je zatražila dodatne podatke iz stručnih služba Sabora.