Panenić i Felak u Europskome parlamentu sudjelovali u raspravi o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike

Bruxelles - Predsjednik Odbora za poljoprivredu Tomislav Panenić  i član odbora Damir Felak sudjelovali su na zajedničkom sastanku Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta i nadležnih radnih tijela nacionalnih parlamenta država članica EU-a na kojemu je provedena rasprava o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020. godine.

Phil Hogan, povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj uvodno je istaknuo kako je angažiranost nacionalnih parlamenta u europskom političkom procesu prioritet Europske komisije. Istaknuo je kako je jaka i dobro financirana politika potrebna za osnaživanje ruralnih područja i približavanje postavljenim ambicijama u pogledu zaštite prirode i okoliša. Povjerenik Hogan je za kraj svibnja najavio zakonodavni prijedlog Komisije za Zajedničku poljoprivrednu politiku nakon 2020. godinu koji bi uključivao i veću fleksibilnost za provedbu na razini država članica čime bi se ojačala uloga nacionalnih parlamenata kroz primjenu instituta davanja suglasnosti na Nacionalne strateške planove. Komunikacija Komisije je dobro prihvaćena od strane Vijeća EU-a, no dio ministara izrazio je zabrinutost zbog fragmentacije primjene Zajedničke poljoprivredne politike.

Predsjednik Odbora za poljoprivredu Europskog parlamenta, Czeslaw Adam Siekierski je istaknuo kako teme koje se odnose na supsidijarnost, pojednostavljenje, konvergenciju, veću odgovornost za donošenje odluka o poljoprivrednim politikama, veću fleksibilnost na razini država članica, uspješnost financiranja jedinstvenog tržišta i njegov integritet, univerzalni pristup ekologizaciji i komunikaciju s mladim poljoprivrednicima, vidi kao glavne teme o kojima je potrebno postići dogovor kako bi se zadržao zajednički karakter Zajedničke poljoprivredne politike.

Herbert Dorfmann, izvjestitelj Europskog parlamenta za Komunikaciju „Budućnost hrane i poljoprivrede“ upozorio ja kako bi nestabilnosti u poljoprivredi mogle dovesti do urušavanja tržišta, pa je, kako je rekao, potreban stalni pritisak da se spriječi smanjenje sredstva za financiranje Zajedničke poljoprivredne politike. – Zajednička poljoprivredna politika treba biti zajednička i poljoprivrednici ne bi smjeli plaćati trošak BREXITA, a upravo  je najavljena izmjena zakonskog okvira prilika za stvaranje budećeg zakonskog okvira koji će smanjiti utjecaj nestabilnosti na tržištu, istaknuo je Dorfman.

Predstavnici nacionalnih parlamenata upozorili su na važnu ulogu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u održivosti ruralnih područja, potrebu pravednije raspodjele sredstava kojima se financija Zajednička poljoprivredna politika EU-a, potrebu razmatranja mogućnosti  ostvarenja prava na plaćanja iz prvog stupa Zajedničke poljoprivredne politike  uvjetovanjem provođenja mjera  ekologizacije, potrebno oblikovanje strategija za generacijsku obnovu, potrebu smanjenja administracije i pojednostavljenja postupaka provođenja Zajedničke poljoprivredne politike, skraćivanje lanaca opskrbe, te raspodjela vrijednosti u lancu opskrbe hranom.

Vezano uz najavljeno moguće smanjenje udjela sredstava za poljoprivredu i ruralni razvoj u okviru višegodišnjeg financijskog okvira dio država članice prezentirao je stavove svojih Vlada o mogućem povećanju nacionalnih sredstava za financiranje poljoprivrede i ruralnog razvoja. Izražen je i stav kako konkretni prijedlog Komisije nije poznat, no može se iščitati kako će se administrativni poslovi s europske razine spustiti na razinu država članica, pa je zbog očuvanja Zajedničke poljoprivredne politike potrebno izraditi katalog  mjera koje bi države članice mogle financirati iz nacionalnih proračuna. Zaključeno je kako najavljeni provedbeni model daje priliku za veću supsidijarnost, no kako treba spriječiti svaku ugrozu provođenja Zajedničke poljoprivredne politike. 

Temeljem prijedloga Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora upućenog Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog Parlamenta predsjednik Odbora Tomislav Panenić izvijestio je sudionike sastanka o potpori Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj za organiziranje konferencije u Hrvatskom saboru, koja bi okupila predstavnike nacionalnih parlamenata, Europskog parlamenta, Europske komisije, Copa Cogece, Europskog udruženja poljoprivrednika i sektorskih udruga. Panenić je najavio upućivanju poziva za Konferenciju nakon objave prijedloga zakonskog okvira za Zajedničku poljoprivrednu politiku nakon 2020. godine od strane Europske komisije.

Autor: Odbor za poljoprivredu