parleu2020.sabor.hr - saborska web stranica parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije

Zagreb –  Hrvatski sabor objavio je internetsku stranicu parleu2020.sabor.hr za potrebe komuniciranja i praćenja aktivnosti parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Stranica je trojezična te uz hrvatski nudi i sadržaje na engleskom i francuskom jeziku.

Hrvatski sabor, kao nacionalni parlament države članice koja predsjeda Vijećem, nositelj je parlamentarne dimenzije predsjedanja Vijećem u okviru koje će se u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. održati pet međuparlamentarnih konferencija i sastanaka. Na konferencijama i sastancima predstavnici nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta raspravljat će o temama koje su u zajedničkom interesu Europske unije i nacionalnih parlamenata i koje proizlaze iz strateških dokumenata europskih institucija te Programa i prioriteta hrvatskoga predsjedanja Vijećem.

Konferencije i sastanci na parlamentarnoj razini okupljaju od 150 do 400 sudionika i u organizacijskom smislu vrlo su zahtjevni. Četiri od ukupno pet konferencija održat će se u Zagrebu, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i u hotelu Westin, a jedan sastanak održat će se u sklopu Europskog parlamentarnog tjedna u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Prvi po redu je Sastanak predsjednika odbora za poslove Unije (COSAC) koji će se od 19. do 20. siječnja održati u Zagrebu. Više o sastancima na parlamentarnoj razini predsjedanja pročitajte na našim stranicama https://parleu2020.sabor.hr/hr/dogadanja.

Uz internetsku stranicu, Sabor će svoje aktivnosti tijekom predsjedanja komunicirati i putem društvenih medija: Twitter, YouTube, Flickr, Facebook.

Pratite nas: #parleu2020HR


Pozadinske informacije:

Vijeće je institucija Europske unije koja zajedno s Europskim parlamentom izvršava zakonodavne i proračunske ovlasti te obavlja funkcije utvrđivanja politika i koordinacije. Sastoji se od po jednog predstavnika svake države članice na ministarskoj razini. Nema stalno članstvo, a djeluje u deset sastava, ovisno o temi o kojoj se raspravlja. Država koja predsjeda Vijećem predstavlja Vijeće u odnosima s drugim institucijama Europske unije. 

Predsjedanje Vijećem izmjenjuje se među državama članicama svakih šest mjeseci u okviru unaprijed određenog rasporeda, u skupinama od po tri države predsjedateljice koje međusobno usko surađuju u pripremi i provedbi pojedinačnih predsjedanja Vijećem. Trio predsjedanja određuje dugoročne ciljeve i priprema zajednički program utvrđujući teme i glavna pitanja koje će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci. 

Hrvatska Vijećem predsjeda kao posljednja članica Trija koji čine Rumunjska, koja je predsjedala u prvoj polovini 2019. i Finska koja je predsjedala u drugoj polovini 2019. godine. Program Trija Rumunjske, Finske i Hrvatske usvojen je na sastanku Vijeća za opće poslove 11. prosinca 2018. Na temelju tog programa svaka od država Trija priprema svoj šestomjesečni program predsjedanja Vijećem. Program predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem, koji je Vlada usvojila u prosincu 2019., sadržava sve mjere, aktivnosti i ciljeve koje će Hrvatska zastupati tijekom svog predsjedanja Vijećem.