Pero Ćosić i Vedran Babić sudjelovali na međuparlamentarnom sastanku o ulaganjima EU-a u prometne mreže nakon 2020.

Bruxelles - predsjednik i potpredsjednik Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pero Ćosić i Vedran Babić sudjelovali su na međuparlamentarnom sastanku odbora s temom "Ulaganja EU-a u prometne mreže nakon 2020." koji se održao u organizaciji Odbora za promet i turizam (TRAN) Europskog parlamenta. 

Skup je okupio zastupnike nacionalnih parlamenata država članica Europske unije, država kandidata, država Europskog gospodarskog područja i Europskog parlamenta te predstavnike Vijeća, Europske komisije, Europske investicijske banke, prometnog sektora, medija i akademije u cilju razmjene mišljenja o iskustvima i najboljim praksama u provedbi projekata trans-europskih prometnih mreža (TEN-T), s posebnim naglaskom na prekograničnu suradnju, kao i o izazovima i perspektivama za razdoblje nakon 2020. godine u području ulaganja u europske infrastrukturne mreže u prometnom sektoru. Posebna pažnja posvećena je sredstvima namijenjenima za razvoj i izgradnju prometne infrastrukture u sklopu prijedloga Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.-2027. koji je Europska komisija podnijela početkom svibnja 2018. te mogućnostima za šire uključivanje privatnoga sektora kroz inovativne instrumente financiranja TEN-T projekata.

Sastanak je također pružio priliku za razmjenu stajališta u pogledu sinergija prometnog s drugim sektorima poput energetike i digitalnih komunikacija, usklađenosti prometnog infrastrukturnog planiranja između nacionalne i EU razine te olakšavanja pripreme i provedbe prekograničnih TEN-T projekata, odnosno pojednostavljenja administrativnih postupaka. Naglašena je potreba za osiguravanjem adekvatnih financijskih sredstava za prometni sektor u sljedećem Višegodišnjem financijskom  okviru kao i davanja prednosti projektima koji stvaraju dodanu europsku vrijednost, promiču interoperabilnost prometnih sustava i doprinose zaštiti okoliša. 

Autor: Ured za međunardne i europske poslove