Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Šeks primio danskog veleposlanika Webera

Zagreb - Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Vladimir Šeks primio je u nastupni posjet veleposlanika Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj Boa Erica Webera.

Kraljevina Danska snažno podržava ulazak Hrvatske u europsku obitelj i njezino članstvo u Europskoj uniji, rekao je danski veleposlanik. Ustvrdio je da je Hrvatska znatno napredovala u usklađivanju zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom, dodavši da je jednako važna i njegova provedba. 
Razgovaralo se o preostalim reformskim zahvatima koje je Hrvatska dužna provesti u sklopu svog približavanja Europskoj uniji, posebice reformi javne uprave te su međusobno razmijenjena iskustva dviju zemalja na tom polju. Danski veleposlanik pozdravio je ustrojavanje Ministarstva uprave kao korak u pravom smjeru, dodavši da je reformu javne i državne uprave potrebno što prije provesti.

Potpredsjednik Šeks rekao je da se upravo vodi široka stručna rasprava o tome kakvu javnu upravu Hrvatska treba i to u svjetlu pristupanja zemlje Europskoj uniji, kao i o svim aspektima vezanim za modernizaciju javne uprave. Europsko upravno pravo treba se izravno primjenjivati u Hrvatskoj, dodao je. Napomenuo je da je postojeći sustav javne uprave postao na neki način kočnica brzog i djelotvornog rješavanja upravnih stvari, a hrvatska Vlada svjesna te činjenice najodlučnije je pristupila dubinskom snimanju stanja u javnoj i državnoj upravi te na razini lokalne i regionalne samouprave. Potom će uslijediti donošenje novog zakonskog okvira čiji je cilj jačanje djelotvornosti javne uprave, njezine depolitizacije i profesionalizacije. Dva su temeljna zakona koja moraju biti potpuno komplementarna s europskim upravnim zakonodavstvom - Zakon o upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima, a temeljna namjera je da se teritorijalna organizacija ustroji na način da jedinica lokalne samouprave može ispunjavati sve one zadaće koje ulaze u djelokrug njezinih nadležnosti, "da bude samoodrživa", rekao je potpredsjednik Šeks.

Danski veleposlanik ponudio je pomoć Kraljevine Danske u pronalaženju pravog modela reforme javne uprave u Hrvatskoj te upoznavanju modela za koji se odlučila Kraljevina Danska. 

Autor: Služba za odnose s javnošću