Potpredsjednik Sabora Neven Mimica primio crnogorskog veleposlanika Branka Lukovca

Zagreb - Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik odbora za europske integracije Neven Mimica primio je u radni posjet veleposlanika Republike Crne Gore u Republici Hrvatskoj Branka Lukovca.

Veleposlanik Crne Gore iznio je uvjerenje da Crna Gora i Hrvatska trebaju još tješnje surađivati na planu eurointegracija, te je izrazio zadovoljstvo što je Hrvatska uspjela otkloniti nedavne poteškoće u pregovorima i što će se sada čitav proces ubrzati s ciljem njegovog zaključenja do kraja mandata sadašnje Europske komisije. Rekao je da je u Crnoj Gori otpočeo proces prikupljanja i pripreme dokumentacije za podnošenje zahtjeva za članstvo Crne Gore u EU. 

Neven Mimica podržao je europske aspiracije Crne Gore, smatra ih utemeljenima i dobrodošlima, a izrazio je i svoj stav da bi Crna Gora mogla biti vrlo brzo spremna za podnošenje aplikacije za članstvo u EU, možebitno već za vrijeme francuskog predsjedanja. Smatra da bi ovo bio poticaj zemljama regije da nastave sa reformskim procesima, a ujedno bi se ovima ohrabrilo proeuropske snage u tim državama i dalo novi zamah Procesu stabilizacije i pridruživanja. 

Potpredsjednik Mimica govorio je o ulozi nacionalnog parlamenta u pregovorima koje zemlja kandidat vodi sa EU, naglasivši da je u Hrvatskome saboru 2005. godine uspostavljen politički konsenzus svih parlamentarnih stranaka po pitanju ulaska Hrvatske u EU, a kao posljedica tog političkog konsenzusa formiran je Nacionalni odbor za praćenje pregovora o pristupanju RH EU kao parlamentarno tijelo koje ima zadaću praćenja i nadgledanja čitavog pregovaračkog procesa.  Rekao je da uz pregovarački proces sa EU, u Hrvatskoj paralelno teče proces reformi, te preostali posao oko uskladbe domaćeg zakonodavstva sa europskom pravnom stečevinom. 

Cilj je do kraja ljeta iduće godine, odnosno do kraja mandata ove Europske komisije zaključiti pregovore, što Mimica drži mogućim i ostvarivim.  

Sugovornici su na kraju razgovora zaključili da treba potaknuti proeuropske snage u zemljama regije jugoistočne Europe s krajnjim ciljem budućeg članstva tih država u eurointegracijama. Veleposlanik Crne Gore pozvao je potpredsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora za europske integracije Nevena Mimicu da posjeti crnogorski parlament, što je on prihvatio

Autor: Služba za odnose s javnošću