Povjerenik Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj Janusz Wojciechowski u radnom posjetu Hrvatskom saboru

Zagreb - Članovi saborskoga Odbora za poljoprivredu održali su u četvrtak sastanak s povjerenikom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj Januszom Wojciechowskim koji je Hrvatsku odabrao za svoj prvi radni posjet u ulozi povjerenika EK-a.

Hrvatski parlamentarci razmijenili su s povjerenikom Wojciechowskim  mišljenja o reformi i novom prijedlogu Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU-a, otvorenim pitanjima iz reformskog paketa, Višegodišnjem financijskom okviru (VFO) EU-a (2021.-2027.) te aktualnim i budućim izazovima ZPP-a, poput postizanja boljih uvjeta opstanka malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava, budućnosti mladih poljoprivrednika te održivoga i konkurentnoga poljoprivrednog sektora. 

Predsjednik Odbora Tomislav Panenić, zahvalivši povjereniku Wojciechowskom na posjetu, podsjetio je na velika očekivanja država članica vezana uz prijedlog novoga okvira ZPP-a te uz sredstava koja će iz VFO-a biti usmjerena na poljoprivredu i ruralni razvoj. Podsjetio je i na važnost postizanja kompromisa na razini EU-a u donošenju ove politike te na značaj osnaživanja komunikacije s nacionalnim parlamentima u postupcima usuglašavanja europskih politika.

- Predsjedanje Hrvatske VEU-om, koje se događa u iznimno bitnom trenutku za donošenje ključnih odluka oko VFO-a i ZPP-a, vidim kao priliku za Hrvatsku koja kroz svoje inicijative može usmjeravati rasprave o politikama, kazao je povjerenik Wojciechowski. - Zajedničku poljoprivrednu politiku očekuju veliki izazovi, susrećemo se s trendom opadanja broja OPG-a, u proteklih 9 godina njihov broj smanjio se za gotovo 4 milijuna, a procjena je da dnevno u EU-u prestaje s radom oko 1000 poljoprivrednih gospodarstava, upozorio je povjerenik. Vezano uz depopulaciju ruralnih područja, istaknuo je da politika treba biti usmjerena prema zadržavanju malih i mladih poljoprivrednika u ruralnim područjima. - Povećanu „zelenu ambiciju“ EU-a i nove izazove vezane uz okoliš i biogospodarstvo potrebno je dodatno financirati, a poljoprivrednike motivirati u donošenju odluka o provođenju mjera za zaštitu okoliša i prirode i jačanja zelene arhitekture, kazao je Wojciechowski.

U raspravi je upozoreno na problem koncentracije poljoprivrednih zemljišta unutar Unije (50 posto poljoprivrednih površina u vlasništvu je 3 posto nositelja proizvodnje), zbog čega je potrebno raditi na izbjegavanju špekulacija poljoprivrednim zemljištima i smanjivanju starosne dobi nositelja poljoprivrednih gospodarstava. Upozoreno je i na dijeljenje poljoprivrednih gospodarstava s ciljem ostvarivanja prava za mlade poljoprivrednike te na nepoštene trgovačke prakse i damping cijene poljoprivredno prehrambenih proizvoda, na što djelomičan utjecaj imaju i obveze preuzete trgovinskim sporazumima s trećim zemljama. 

Tijekom razgovora bilo je ponovno naglašeno kako Hrvatska ne podupire smanjenje sredstava za provedbu ZPP-a. Vezano uz učinkovitost korištenja sredstava iz fondova EU-a i formiranje Strateških planova u budućnosti, istaknuto je kako je dio  sredstava često usmjeren na jačanje administrativnih kapaciteta i financiranje manje vrijednih infrastrukturnih projekata koji do sada nisu imali značajniji utjecaj na podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača. Mlađe države članice postale su sirovinske baze, istaknuto je u raspravi, a to utječe i na slabiji razvoj preradbenih kapaciteta i diversifikaciju proizvodnje. Nadalje, sugovornici su suglasni da ZPP nije dobro promatrati samo kroz poljoprivrednu proizvodnju već je potrebno pronaći načine za snažniju zaštitu njenog socijalnog, društvenog i kulturnog utjecaja.

Povjerenik Wojciechowski je, osvrnuvši se jačanje multifunkcionalnog utjecaja poljoprivrede (socijalnog, društvenog, kulturnog) te na prava za male poljoprivrednike, istaknuo da Hrvatska kao predsjedateljica VEU-a ima na raspolaganju mehanizme kojima može potaknuti raspravu o navedenim temama. Također, problem međugeneracijskog prijenosa gospodarstava potrebno je snažnije komunicirati s ciljem smanjivanja prosječne starosne dobi nositelja gospodarstava u Uniji. 

U vezi s izradom Strateških planova i korištenjem sredstava iz fondova EU-a, Wojciechowski je istaknuo važnost razmjene iskustava i dobrih praksi između država članica. Što se tiče raspolaganja poljoprivrednim zemljištem naglasio je da o tome svaka država članica sama odlučuje, koja  uz to treba voditi računa da ga koriste samo pravi poljoprivrednici. – Na taj se način može doprinijeti i uključivanju mladih u poljoprivredu, ali i očuvanju ruralnih područja, kazao je Wojciechowski. - Države članice same trebaju odrediti tko su pravi poljoprivrednici, a Strateški planovi su im prilika da vlastite poljoprivredne politike usmjere sukladno potrebama svog poljoprivrednog i preradbenog sektora, kao i svojim regionalnim potrebama, zaključio je Wojciechowski.