Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić primila izaslanstvo Odbora za unutarnje poslove njemačkog Bundestaga

Zagreb - Predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusić održala je sastanak s izaslanstvom Odbora za unutarnje poslove Bundestaga Savezne Republike Njemačke.

Vesna Pusić uvodno je upoznala goste sa statusom Hrvatske u pregovorima te sa sažetkom reformi na području pravosuđa. Predstavivši ulogu i način rada Nacionalnog odbora, Vesna Pusić posebno je izdvojila njegovu aktualnu zadaću, informiranje zemalja članica Europske unije o napretku Hrvatske putem intenzivne parlamentarne diplomacije. Nakon pristupanja Rumunjske i Bugarske, kriteriji za Hrvatsku su postavljeni visoko. No, ti kriteriji su, između ostalog, omogućili i značajne pozitivne promjene, istaknula je. Hrvatska je kroz proces pregovora uspjela oblikovati kritičnu masu ljudi koji su sposobni voditi zemlju u okvirima Europske unije. Govoreći o borbi protiv korupcije, naglasila je da je danas osjetljivost građana na korupciju je iznimno visoka, što je pozitivan korak u promjeni političke kulture. 

U okviru razgovora o borbi protiv korupcije, potpredsjednik Odbora za unutarnje poslove Bundestaga Frank Hofmann rekao je da je zbog stalnih promjena oblika korupcije, posebno na globalnoj razini, potrebno mijenjati strategije borbe sukladno tim promjenama. Govoreći o pristupanju Hrvatske EU, Frank Hofmann naglasio je da Hrvatska i Njemačka imaju razvijenu suradnju te će Njemačka i dalje podupirati Hrvatsku u ovoj, posljednjoj fazi pregovaračkog procesa. Vesna Pusić rekla je da se nada da će i ovaj posjet doprinijeti što boljem upoznavanju pripremljenosti Hrvatske za zaključenje pregovora. 

U završnom dijelu sastanka, Vesna Pusić upoznala je izaslanstvo Odbora za unutarnje poslove Bundestaga s pripremama Hrvatskoga sabora za novu ulogu u okviru Europske unije. 

Autor: Služba za odnose s javnošću