Predsjednik Nacionalnog vijeća Švicarske konfederacije razgovarao s članovima saborskog Odbora za europske integracije

Zagreb - Claude Janiak, predsjednik Nacionalnoga vijeća Švicarske konfederacije, sa izaslanstvom, razgovarao je u Hrvatskom saboru s potpredsjednikom saborskog Odbora za europske integracije Vladimirom Kurečićem i članovima Odbora.

Vladimir Kurečić podsjetio je da je Švicarska među prvima priznala samostalnu Hrvatsku 15. siječnja 1992. godine, te zahvalio za svu pomoć, posebice humanitarne naravi, koju je Švicarska godinama pružala Hrvatskoj, kao i sada, dajući potporu hrvatskim nastojanjima da ostvari punopravno članstvo u Europskoj uniji iako sama nije članica. Ipak, smatra da dvije zemlje trebaju intenzivirati parlamentarne odnose, te pojačati gospodarsku i kulturnu suradnju.  

Potpredsjednik Odbora za europske integracije je istaknuo kako Hrvatska želi ući u punopravno članstvo Europske unije jer se smatra dijelom europskog civilizacijskog kruga, a pritom je spremna u potpunosti provesti sve reforme kako bi dostigla europske demokratske standarde. Pritom je predstavio glavne aktivnosti Odbora za europske integracije oput praćenja usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije kao i praćenje njegove primjene, te razvijanje međunarodne suradnje kroz brojne bilateralne i multilateralne kontakte i susrete. Poseban naglasak Odbor je stavio na njegovanje suradnje sa državama regije koje nisu dostigle onu razinu približavanja Europskoj uniji poput Hrvatske, ali tome teže. Uz sve ove zadaće Odbora, također vrlo važnom Kurečić je ocijenio i aktivnosti na provođenju Komunikacijske strategije za informiranje hrvatskih građanima o Europskoj uniji. Zaključio je da u Saboru postoji konsenzus svih parlamentarnih stranaka po pitanju članstva Hrvatske u Europsku uniju jer svi parlamentarci vide Hrvatsku kao buduću punopravnu članicu. 
       
Claude Janiak rekao je da iako Švicarska nije članica Europske unije i ona „pregledava kompatibilnost svakog zakona sa europskim zakonodavstvom“, te je sklopila niz bilateralnih ugovora sa Europskom unijom što je većina građana i podržala. Goste je zanimao cilj Komunikacijske strategije koju je donio Hrvatski sabor na što je Vladimir Kurečić odgovorio kako je njen cilj prije svega informiranje građana o prednostima ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, kojih je neusporedivo više no mana koje članstvo možebitno nosi.