Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Petar Selem primio iranskog veleposlanika Fadaifarda

Zagreb - Predsjednik Obora za obrazovanje, znanost i kulturu Petar Selem primio je u radni posjet veleposlanika Islamske Republike Iran Mohammada H. Fadaifarda.

Na sastanku se razgovaralo o kulturnoj i znanstvenoj suradnji Irana i Hrvatske. Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Petar Selem ocijenio je današnji sastanak kao važan doprinos unaprjeđivanju prijateljskih odnosa dviju država i intenzivnijoj budućoj suradnji.

Veleposlanik Fadaifarad istaknuo je da je Iran zainteresiran za intenziviranje kulturne suradnju s Hrvatskom, a podsjetio je da je iranski Kulturni centar pri veleposlanstvu izuzetno aktivan i angažiran na tom području. Razgovaralo se i o izložbi „Iranske minijature“ koja je trebala biti održana u muzeju „Mimara“ još 2007. godine ali je odgođena za 2008. godinu te dodatnim aktivnostima koje je potrebno napraviti na tom polju.
  
Veleposlanik Fadaifard izvijestio je predsjednika Odbora Selema o aktivnostima Irana na području razvoja znanosti. Naglasio je da u Iranu trenutačno studira 3,5 milijuna studenata u omjeru 55% žena i 45% muškaraca. Iran je spreman za razmjenu iskustava i postignuća iz domene znanosti, ustvrdio je veleposlanik. 
Petar Selem podržao je inicijativu veleposlanika Fadaifarda te naglasio da će suradnja na području znanosti između Irana i Hrvatske svakako doprinijeti razvoju sveukupnih odnosa dviju država.

Autor: Služba za odnose s javnošću