Predsjednik Odbora za poljoprivredu Tomislav Panenić održao sastanak s predstavnicima tijela za provedbu mjera suzbijanja bolesti zlatne žutice vinove loze

Zagreb - Predsjednik Odbora za poljoprivredu Tomislav Panenić održao je radni sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova i Udruge općina u Republici Hrvatskoj o provedbi i financiranju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja bolesti zlatne žutice vinove loze. Sastanak je održan na temelju zaključaka 19. tematske sjednice Odbora.

Na sastanku se raspravljalo o mogućnostima unapređenja učinkovitosti u preveniranju, suzbijanju i iskorjenjivanju bolesti zlatne žutice vinove loze, potrebi podizanja stupnja koordinacije nadležnih tijela i unapređenja postojećih planova djelovanja. Ukazano je na potrebu prilagodbe Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Razmotrene su mogućnosti i pružena dodatna pojašnjenja vezana uz načine sufinanciranja šteta iz državnog i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Ministarstvo poljoprivrede u rujnu će Odboru za poljoprivredu podnijeti izvještaj o provođenju Akcijskog plana za suzbijanje i sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze.

Autor: Odbor za poljoprivredu