Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić sudjelovao na sastanku Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola

Sofija – Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić sudjelovao je na drugom sastanku Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) koja je osnovana Zaključcima Konferencije predsjednika parlamenta Europske unije u travnju 2017.

Skup je okupio više od 200 sudionika u cilju razmjene mišljenja o dosadašnjoj i budućoj suradnji Europola s državama zapadnog Balkana, Europolovim višegodišnjim ciljevima za razdoblje 2019.-2021.,Vanjskoj strategiji Europola za razdoblje 2017.-2020., aktivnostima Europola u pogledu suzbijanja ilegalnog sadržaja na internetu i poboljšanja sigurnosti u kibernetičkom prostoru te doprinosu Europola borbi protiv terorizma i sprječavanju organiziranog kriminala. Nakon provedene rasprave usvojen je Poslovnik Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola (JPSG).

Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ostojić uputio je zahvalu bugarskom Parlamentu na organizaciji ovog sastanka koji se održava u okviru parlamentarne dimenzije bugarskog Predsjedanja Vijećem Europske unije. Pozdravio je izvrstan dugogodišnji rad izvršnog direktora Europola Roba Wainwrighta i izrazio uvjerenje da će Catherine De Bolle, koja je 8. ožujka 2018. imenovana sljedećom izvršnom direktoricom Europola, nastaviti obavljati dobar posao.

Osvrnuvši se na prijedlog višegodišnjeg programiranja Europola za razdoblje 2019.-2021., izrazio je mišljenje da Europska unija i države članice reagiraju presporo, ne samo u području razmjene informacija, već i u pogledu suradnje s državama zapadnog Balkana. Podsjetio je da je inicijativa za upućivanje Europolovih službenika za vezu u države zapadnog Balkana pokrenuta prije deset godina, a njezinoj realizaciji pristupa se tek sada. Ako se uzme u obzir činjenica da sedam posto najtežih  kriminalaca u Europskoj uniji dolazi iz regije zapadnog Balkana, Ostojić smatra da pristupno razdoblje pruža izvanrednu priliku za Europsku uniju da utječe na države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje iz regije zapadnog Balkana kako bi provele neophodne reforme i ostvarile napredak u suradnji s Europolom u borbi protiv teškog i organiziranog kriminala i terorizma.

Sljedeći sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola održat će se na jesen u Europskom parlamentu u Bruxellesu. Konferencija predsjednika parlamenata Europske unije dogovorila je da će se Zajednička skupina za parlamentarni nadzor Europola sastajati dvaput godišnje, u prvoj polovici godine u državi članici koja predsjeda Vijećem, a u drugoj polovici u Europskom parlamentu. Budući da će Hrvatska predsjedati Vijećem u prvoj polovici 2020. godine, Hrvatski sabor, odnosno nadležni Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, bit će domaćin sastanka Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola.

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove