Predsjednik Sabora čestitao novim članicama Europske unije

Zagreb - Povodom predstojećeg povijesnog proširenja Europske unije, predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks uputio je u ime svih zastupnika Hrvatskoga sabora i svoje osobno srdačne čestitke predsjednicima parlamenata deset pristupajućih zemalja.     

U čestitki  se  isti č e  kako  je  Hrvatska ,  kao  zemlja  koja  i  sama  prolazi  kroz  intenzivne  procese  sveobuhvatnih  reformi  i  prilagodbe  doma ć eg  zakonodavstva  europskom ,  svjesna  slo ž enosti  i š irine  obveza  koje  su  navedene  zemlje  morale  ispuniti  na  svom  putu  u  punopravno č lanstvo .  

Predsjednik Šeks upućuje čestitke ne samo parlamentima i drugim tijelima državne vlasti, već i svim građanima pristupajućih zemalja, koji su, kako se ističe, pokazali predanost i snagu u uspješnom okončanju ovog važnog i zahtjevnog posla.   

Nadalje, predsjednik Hrvatskoga sabora ocjenjuje kako je Europa ovim epohalnim proširenjem učinila velik korak ka konačnom ujedinjenju kontinenta, te iskazala spremnost da vlastitu budućnost izgrađuje zajednički sa svim zemljama koje su spremne preuzeti društvene i gospodarske obveze razvijene demokracije. U svjetlu navedenog, naglasio je kako i netom dobiveni pozitivan avis Hrvatskoj i, nadamo se, njezino skoro stjecanje statusa kandidata i početak pregovora o pristupanju, nesumnjivo predstavljaju važan korak u tom pravcu.  

Zaključno, predsjednik Šeks zahvalio je na svesrdnoj potpori iskazanoj Republici Hrvatskoj na budimpeštanskom sastanku zemalja sudionica procesa proširenja, i izrazio uvjerenje da će nam nove članice EU i dalje pružati potporu te biti pouzdan prijatelj i oslonac na našem putu prema europskim integracijama. 
 

Autor: Ured predsjednika Sabora