Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izvijestio Ustavni sud RH da Hrvatski sabor nije u roku izvršio Rješenje Ustavnoga suda o donošenju novog Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece

Zagreb - Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je dopis Ustavnome sudu Republike Hrvatske u kojemu ga je izvijestio da Hrvatski sabor u roku određenom Rješenjem nije izvršio Rješenje Ustavnoga suda Republike Hrvatske od 21. veljače 2017. godine o donošenju novog Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece.

U nastavku donosimo dopis koji je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio predsjedniku Ustavnoga suda Republike Hrvatske Miroslavu Šeparoviću: 

Predmet: Obavijest o tijeku izvršenja Rješenja Ustavnog suda od 21. veljače 2017. u predmetu broj: U-I-60/1991 i dr.

Poštovani predsjedniče Ustavnog suda, želim Vas izvijestiti kako Hrvatski sabor nije izvršio Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske od 21. veljače 2017. u predmetu broj: U-I-60/1991 i dr. u roku određenom predmetnim Rješenjem. 

Prema informacijama kojima raspolažem, Vlada Republike Hrvatske je, kao jedan od ovlaštenih predlagatelja, po donošenju Rješenja pokrenula niz aktivnosti s ciljem buduće pravne regulacije navedenog pitanja. 

Odlukom ministra zdravstva Milana Kujundžića od 10. studenoga 2018. godine osnovano je Povjerenstvo sastavljeno od eminentnih stručnjaka na području medicine, bioetike i prava, sa zadaćom da utvrdi i evaluira iskustva država članica Europske unije koja se odnose na pitanje prekida trudnoće. 

Uzimajući u obzir rezultate provedenih analiza te vodeći računa o činjenici da je prekid trudnoće kompleksno etičko, medicinsko, znanstveno, svjetonazorsko i pravno pitanje, donošenje novog Zakona nije bilo moguće u roku utvrđenom Rješenjem Ustavnog suda. Izrada i donošenje Zakona podrazumijeva multidisciplinarni pristup rješavanju pitanja vezanih uz prekid trudnoće te široku javnu raspravu u postupku donošenja novog zakona. 

U tom kontekstu, nastavit će se s aktivnostima potrebnim za izradu novog Zakona radi donošenja kvalitetnog i cjelovitog rješenja.