Predsjednik Sabora Jandroković održao izlaganje na konferenciji u povodu 25. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Svete Stolice i Države Izraela

Zagreb - Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sudjelovao je na konferenciji posvećenoj 25. obljetnici uspostave diplomatskih odnosa između Svete Stolice i Države Izrael koja je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održana u organizaciji Apostolske nuncijature, izraelskog Veleposlanstva, Zagrebačke nadbiskupije i Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Predsjednik Sabora pozdravio je inicijativu organizatora da ovaj važan događaj obilježimo i u Hrvatskoj te istaknuo uvjerenje kako će se porukama na ovoj Konferenciji dati snažna potpora daljnjem osnaživanju odnosa između Svete Stolice i Države Izrael i kršćansko-židovskih veza, rekavši kako su za Hrvatsku odnosi sa Svetom Stolicom, kao i s Državom Izraelom od posebnog značaja.

U svom izlaganju na Konferenciji naglasio je kako su kroz cijelu povijest do današnjih dana, odnosi hrvatskoga naroda s Katoličkom crkvom bili iznimno snažni. - "Osjećaj pripadnosti katoličanstvu  bila je ona vrijednost koja je očuvala kroz stoljeća hrvatski narod i odredila njegov nacionalni identitet. Katolička vjera je uvijek bila temeljni kamen hrvatskog nacionalnog jedinstva, kohezije, opstojnosti, otpora i borbe za slobodu."- rekao je Jandroković.

Istaknuo je da u Izraelu, Hrvatska pak vidi istinskog prijatelja s kojim želi dalje razvijati partnerski odnos i svekoliku suradnju.- "Mogućnosti za to proizlaze iz mnogih sličnosti, zajedničke baštine, vrijednosti koje dijelimo, ali i povijesnih izazova s kojima smo se suočavali i koje uspješno prevladavamo. Isto tako, Hrvatska i Izrael nalaze se na zemljopisnim i civilizacijskim raskrižjima, trusnim područjima koja se i danas suočavaju s velikim, čak i egzistencijalnim izazovima.Uvjeren sam da će ti izazovi u budućnosti još više povezati naše dvije zemlje.

U tom svjetlu, odnose koje grade Sveta Stolica i Država Izrael, a posebno imajući u vidu zajedničke duhovne korijene i humanističke vrijednosti, Hrvatska snažno podupire." - naglasio je predsjednik Sabora Jandroković te  kazao "kako je to posebno važno istaknuti u ovom današnjem složenom trenutku globalnih promjena kada se ta zajednička baština i vrijednosti na kojima počivaju naša društva, dovode u pitanje, pa čak i negiraju od mnogih ekstremno desnih ili lijevo-liberalnih aktera – koji djeluju i u Hrvatskoj."

Izrazio je uvjerenje da će se danas na ovoj Konferenciji poslati snažna poruka o važnosti trajnog promicanja svih vrijednosti i načela sadržanih u temeljnim dokumentima koji se tiču milijuna kršćana i Židova u cijelom svijetu. - "Tu prije svega mislim na Deklaraciju o odnosu Crkve prema nekršćanskim religijama ili Nostra aetate i Temeljni sporazum između Svete Stolice i Države Izrael. Obadva dokumenta sadrže istu poruku – onu o važnosti mira, koji se gradi na dijalogu, posebno onom međureligijskom, ali i na međusobnom poštovanju, razumijevanju, suradnji i podsjećanju na sve vrijednosti zajedničke duhovne baštine." - istaknuo je predsjednik Hrvatskoga sabora Jandroković.

Kazavši kako će se u nastavku Konferencije govoriti više o nastanku i širem značaju Nostra aetate, poručio je: - "Ono što bih ja želio naglasiti je dijalog. Drugi vatikanski koncil uveo je dijalog kao središte djelovanja Katoličke crkve u odnosu prema modernom svijetu, prema drugim kršćanskim crkvama i drugim religijama. Dijalog – onaj ekumenski, međureligijski, pastoralni, ali i dijalog među svim ljudima radi poticanja međusobnog upoznavanja, prevladavanja postojećih predrasuda, izgradnji povjerenja i u konačnici postizanja mira i suživota u svijetu."

Predsjednik Sabora istaknuo je kako je Nostra aetate otvorio prostor za sustavni razgovor između Katoličke Crkve i Židovstva.- "Rekao je DA otkrivanju židovskih korijena kršćanstva kako bi sami kršćani vjerodostojnije razumjeli sebe i stavljanju zajedničkih vrijednosti i tradicija u službu čovječanstva. Ali istaknuo i NE antisemitizmu, nepravdi, diskriminaciji, progonstvu, nesnošljivosti, isključivosti i osuđivanju drugih. Ovim porukama u Deklaraciji Nostra aetate, Katolička crkva učinila je povijesni zaokret u odnosima sa židovstvom." - rekao je predjsednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.

U svojem izlaganju naglasio je kako su religijski i politički odnosi između Katoličke crkve i židovstva te između Svete Stolice i Države Izrael stari  i isprepleteni te da su se gradili polako, no da  dijalog i pomirenje ne bi bili mogući bez Drugog vatikanskog koncila i Nostra aetate. - "Dvadeset devet godina nakon ovog prijelomnog događaja, Sveta Stolica i Država Izrael odlučili su otvoriti novo razdoblje otvorenosti i suradnje na brojnim područjima. Sklopile su sporazum koji se temelji na zajedničkim duhovnim korijenima i načelima od općeg ljudskog značenja – koje sam već spomenuo govoreći o Nostra aetate – te na otvorenosti dijalogu, slobodi djelovanja obiju strana, poštovanju ljudskog prava slobode vjeroispovijesti i savjesti i suradnji u mnogim pitanjima. Osudi svakog oblika mržnje, progona, rasizma i antisemitizma, vjerske nesnošljivosti, rasne diskriminacije, ekstremizma i isključivosti u cijelom svijetu, ali i obvezi širenja tih načela u međunarodnoj zajednici radi postizanja mirnog rješenje sukoba među državama i narodima." - istaknuo je Jandroković dodajući kako su poruke iz Nostra aetate i Temeljnog sporazuma aktualne i danas, kada živimo u sve povezanijem svijetu brzih komunikacija, pokretljivosti i međuovisnosti i kada ponovo jača svijest o religijskoj pluralnosti i isprepletenosti.

"Zato je dijalog započet u Nostra aetate i danas iznimno važan i potreban. Jer svi imamo zajednički cilj – a to je bolji i pravedniji svijet temeljen na miru i suživotu.Stoga nam ovi dokumenti svima ostavljaju u nasljeđe zajedničku obavezu otklanjanja svih prepreka prema izgradnji takvog svijeta. A za otklanjanje tih prepreka potreban je djelotvoran razgovor i suradnja. Dijalog koji se sastoji u suštinskoj potrebi slušanja drugih osoba, razumijevanja, poštovanja njihovog identiteta i različitosti, stvaranja prostora za druge i međusobnog obogaćivanja. Ali i dijalog koji nas potiče da pomoću moralnih vrijednosti iz našeg duhovnog nasljeđa preispitamo sve povijesne stereotipe, radimo protiv stvaranja novih predrasuda, razvijamo osjećaj za pravdu i branimo uvijek i u svakoj prilici ljudsko dostojanstvo. On se također gradi na iskrenom priznavanju prošlosti i ispravljanju svega lošeg učinjenog. Jer jedino iz povijesnih lekcija i iskustva možemo graditi sadašnjost i budućnost. I spriječiti da se više nikada ne dogode strašni zločini i progoni poput holokausta. A da budemo u to sigurni, svi se još više moramo angažirati u promicanju i osnaživanju otvorenosti i suradnje s drugima. " - poručio je predsjednik Hrvatskoga sabora Jandroković.

Dodao je da stoga, kao što je poručio papa Ivana Pavao II: „Moramo osvijestiti da svatko od nas ima svoju ulogu u društvu – roditelji odgajanjem djece, učitelji i profesori prenošenjem izvornih vrijednosti znanja, politički lideri, civilno društvo, akademska zajednica, ali i svi mi vjernici putem ekumenskog i međuvjerskog dijaloga. Bez osnaživanja temeljnih duhovnih, civilizacijskih i humanističkih vrijednosti i dijaloga nema pravednog društva ni sigurne budućnosti za pojedince, narode i države“.

„A Hrvatska treba biti takvo društvo i za to ćemo se, uvjeren sam, boriti zajedno i u budućnosti." - poručio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković u svom izlaganju na Konferenciji u povodu 25. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Svete Stolice i Države Izrael.