Predstavljena Nacionalna kampanja za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja

Zagreb - Na poziv Odbora za ravnopravnost spolova u Hrvatskom saboru okupilo se četrdesetak sudionika - veleposlanika, predstavnika međunarodnih organizacija, nadležnih ministarstava, zainteresiranih udruga i drugih - na predstavljanju Nacionalne kampanje za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja koju su pokrenuli CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i O.M.G. - Otvorena medijska grupacija. Time se Odbor djelatno uključuje u kampanju, rekla je uvodno predsjednica Odbora Gordana Sobol. 
Kampanja se dugoročno medijski obraća mladima – traje od siječnja 2007. - i jedan od ciljeva je razviti svijest o potrebi uklanjanja rodnih stereotipa i ostalih uzroka rodno uvjetovanog nasilja kod mladih kao i razviti odgovornost mladih koji će u budućnosti aktivno sudjelovati u donošenju društvenih odluka na području rodne ravnopravnosti. Dosad je oko 250000 mladih informirano o ovom obliku nasilja putem web stranica.

U našem društvu postoji nedostatak edukacije i senzibiliteta za rodna pitanja u okviru obrazovnog sistema, a nasilje u vezama je tema o kojoj se vrlo malo govori. Oko 90 posto počinitelja nasilja su muškarci i u Hrvatskoj još vlada uvjerenje da je nasilje u obitelji, u vezama, privatna stvar, a  visoka tolerancija nasilja je uvjetovana i ratom. Nasilje među mladima i ženama je u porastu pri čemu su blage kazne za počinitelje samo poticaj da se nastavi s nasiljem.

Prema pokazateljima oko 60 posto mladih ljudi doživjelo je neki oblik nasilja u vezi,  87 posto djevojaka i 57 posto mladića smatra da je nasilje u adolescentskim vezama ozbiljan problem. O tom problemu treba javno progovoriti radi dobrobiti cijele zajednice, rečeno je, među ostalim.

Autor: Služba za odnose s javnošću