Sabljar-Dračevac održala sastanak s predstavnicima udruga pacijenata

Zagreb – Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i predsjednica neformalne skupine zastupnika "Zastupnici u borbi protiv raka" Renata Sabljar-Dračevac održala je u srijedu sastanak s udrugama pacijenata "Nismo same" i "Koalicijom udruga u zdravstvu". Razgovor je bio posvećen onkološkoj skrbi i rehabilitaciji te reintegraciji oboljelih od malignih bolesti kao i njihovom pravu na rad.

Predsjednica udruge "Nismo same" Ivana Kalogjera Brkić i dopredsjednica Goranka Perc istaknule su kako je ova tema iznimno važna zbog velikog broja radno aktivnih građana Hrvatske koji obolijevaju od raka što za mnoge od njih znači i prestanak sudjelovanja u svijetu rada, dugotrajna bolovanja, lošije socioekonomske prilike za obitelji oboljelih i značajne troškove za društvo u cjelini.

Govoreći o pravu na rad onkoloških pacijenata predsjednik "Koalicije udruga u zdravstvu" Ivica Belina podsjetio je da Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. godine jamči pravo na rad tim bolesnicima te prilagodbu njihovih radnih mjesta i uvjeta u skladu s njihovim mogućnostima. Pozvao je na to da se u potpunosti poštuje dio Nacionalnog strateškog okvira prema kojemu je potrebno planirati konkretne mjere kojima bi se pristupilo senzibilizaciji poslodavaca i radnih sredina kao i poticanju oboljelih od raka na radnu aktivnost u situaciji kada im zdravstveno stanje to dopušta.

Sabljar-Dračevac je istaknula da trenutačni zakonodavni okvir ne nudi povoljne mogućnosti za ostvarivanje prava na rad kao ni za prilagodbu radnih mjesta ili fleksibilno radno vrijeme oboljelih od raka što negativno utječe na njihovu egzistenciju i socijalnu reintegraciju u društvo nakon dijagnoze raka i liječenja. Zaključila je kako će na sljedećim sastancima neformalne skupine "Zastupnici u borbi protiv raka" potaknuti raspravu o implementaciji Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030. godine, a na sastanke će pozvati i predstavnike udruga bolesnika kako bi i oni prenijeli iskustva o onkološkoj skrbi od donošenja Nacionalnog strateškog okvira protiv raka u prosincu 2020. godine.