Saborsko izaslanstvo sudjelovalo na 138. skupštini IPU-a

Ženeva –  Predsjednik Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskog sabora pri Interparlamentarnoj uniji Saša Đujić i član Izvršnog odbora Ivan Ćelić sudjelovali su na 138. skupštini Interparlamentarne unije koja se održala u Ženevi od 24. do 28. ožujka.

Skupština jedine i najstarije globalne organizacije koja okuplja nacionalne parlamente na svjetskoj razini okupila je na ženevskom zasjedanju više do 750 parlamentaraca iz više od 170 zemalja svijeta, među kojima 60 predsjednika parlamenata.

Glavna tema plenarne rasprave zasjedanja bila je uloga parlamenata u sustavnom pristupu problemu migranata i izbjeglica te je usvojena Deklaracija o sustavnom pristupu problemu migranata i izbjeglica. Deklaracijom su osuđeni diskriminacija i nasilje nad migrantima i izbjeglicama, potičući nacionalne parlamente na implementiranje takvog pristupa i u nacionalna zakonodavstva.
 
Usvojene su i dvije rezolucije: Rezolucija o očuvanju mira kao jamstvu održivog razvoja te  Rezolucija o uključenju privatnog sektora u postizanje ciljeva održivog razvoja u području obnovljive energije.

Parlamentarci su na petodnevnom zasjedanju raspravljali i o važnosti sudjelovanja mladih u političkim procesima te o stvaranju preduvjeta za što veću participaciju žena u nacionalnoj i međunarodnoj politici.

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove