Saborsko izaslanstvo sudjelovalo na konferenciji o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici te Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici EU-a

Tallin - Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Miro Kovač i potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku Joško Klisović sudjeluju na dvodnevnoj konferenciji o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) te Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici EU-a (ZSOP) koja se od 7. do 9. rujna 2017. održava u Tallinu.

Na konferenciji, organiziranoj u sklopu estonskoga predsjedanja Vijećem Europske unije, raspravlja se o Europi u globalnom kontekstu, osnaživanju zapadnoga jedinstva i transatlantskim odnosima, prioritetima EU-a u području ZVSP-a i ZSOP-a, situaciji izvan granica EU-a, jačanju europske obrane, aspektima hibridnog ratovanja u kibernetičkom prostoru i strategiji komunikacije te stanju u jugoistočnoj Europi, Sjevernoj Koreji i Rusiji.

Autor: Odbor za vanjsku politiku