Špidla: Hrvatska je postigla značajan napredak u procesu pristupanja EU, ali je čeka još dosta posla

Zagreb - Predsjednik Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Marko Turić i članovi Odbora sastali su se sa članom Europske komisije i povjerenikom za zapošljavanje, socijalnu politiku i jednake mogućnosti Vladimirom Špidlom.

Središnje teme razgovora bile su reforme socijalne politike i integracija razvojnih procesa u predstojećem razdoblju pregovora RH za članstvo u EU. Predsjednik Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Marko Turić upoznao je goste s djelokrugom i načinom rada Odbora, posebno se osvrnuvši na probleme u mirovinskom sustavu i reformi zdravstvene skrbi. Zastupnik Stjepan Bačić naglasio je kako je potrebno, postupnim reformama, dostići rješenje kojim bi se pomirili financijski zahtjevi i načela solidarnosti, jednakopravnosti i dostupnosti na kojima se bazira naš sustav zdravstvene skrbi.

U nastavku sastanka, član Europske komisije i povjerenik za zapošljavanje, socijalnu politiku i jednake mogućnosti Vladimir Špidla rekao je kako je na području socijalne politike postignuta dobra razina usklađenosti zakonodavstva, no da su nužni daljnji napori kako bi se riješili već spomenuti problemi u zdravstvu i mirovinskom sustavu. Posebno je istaknuo središnju ulogu parlamenta u procesu pristupanja EU.

Uslijedio je radni sastanak sa članovima saborskog Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Uvodnu riječ ispred Nacionalnog odbora podnio je potpredsjednik Sabora i potpredsjednik Nacionalnog odbora Luka Bebić, ukratko predstavivši strukturu i ulogu Odbora. Naglasio je da je Odbor formiran kao radno tijelo Sabora nadležno za praćenje pregovora, a rezultat je konsenzusa svih političkih stranaka u Saboru u cilju ostvarenja strateškog cilja hrvatske politike – pristupa Hrvatske EU. U razgovorima je obostrano ocijenjeno da pregovori dobro napreduju. 

Vladimir Špidla istaknuo je da su parlamenti najvažnije institucije u pristupnom procesu jer najviše posla ima upravo na području legislative, pa tako i Hrvatski sabor ima ključnu ulogu u pristupanju Hrvatske EU. Rekao je da će napredak Hrvatske ovisiti o sposobnosti same Hrvatske da ispuni sve kriterije za pristup, ali i da ih provede u život. Jedan od prioriteta je izgradnja odgovarajućih administrativnih i upravnih kapaciteta, te potrebne izmjene i uskladbe u području radnog i socijalnog prava, socijalne politike i zdravstvene zaštite, gdje je Hrvatska postigla određeni napredak, ali je čeka još dosta posla, ustvrdio je Špidla.

Autor: Služba za odnose s javnošću