U Hrvatskom saboru održana radionica o skrbi za djecu u jugoistočnoj Europi i Europskoj uniji

Zagreb - U Hrvatskome saboru održana je radionica u organizaciji Regionalnog centra za jednakost spolova na temu „Skrb za djecu u JI Europi i EU“. Radionica je održana u okviru projekta „SEE Women's Parliamentary Exchange 2008/2009 - Razmjena parlamentarki JI Europe 2008/2009“.

U radu radionice sudjelovale su zastupnice parlamenata BIH, Bugarske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, a ispred Hrvatskoga sabora nazočne su bile potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Karmela Caparin i članica Odbora Biserka Vranić. Osim parlamentarki, u radu su sudjelovale i stručnjakinje za ovo područje iz Austrije i Slovenije, te predstavnice nevladinih organizacija.

Parlamentarke su, u uvodnom dijelu, razmatrale trenutni položaj i udio participacije žena u politici na lokalnoj i nacionalnoj razini u državama regije. Zaključeno je kako je u proteklih deset godina ostvaren napredak na ovom području, no nužno je nastaviti razvijati angažman i veću povezanost sudionika u borbi za ravnopravnost spolova. Sudionice su se složile kako je potrebno čvršće povezivanje parlamenata i nevladinih organizacija, povećavanje broja žena u izvršnoj vlasti te izgrađivanje veće medijske vidljivosti političarki.

U prvom djelu radionice iznesena su iskustva Slovenije i Austrije na području politike skrbi za djecu, dok se u drugom dijelu razgovaralo o trenutnoj situaciji na tom području u zemljama jugoistočne Europe te o potencijalima za unaprjeđenje postojeće legislative i njezine implementacije. Kako pitanje skrbi za djecu ne predstavlja politički prioritet u državama regije, fokus ove radionice bilo je izgrađivanje širokog konsenzusa parlamentarki i njihovo uključivanje u proces podizanja društvene svijesti o važnosti ove teme. 

Sudionice su se složile kako su javno financirani i pristupačni dječji vrtići od iznimne važnosti za podizanje razine skrbi o djeci, njihovu zaštitu i obrazovanje ali i za unaprjeđivanje važnih točaka politike ravnopravnosti spolova. Potrebno je izdvojiti veća financijska sredstva za proširenje kapaciteta i adekvatnu stručnu skrb. Kako postoji mogućnost financiranja ovakvih projekata iz EU fondova, zaključeno je kako treba pristupiti izradi kvalitetnih nacionalnih strategija te pokrenuti izgradnju širokog društvenog i političkog konsenzusa. Pitanje skrbi za djeci iznimno je važno te je stoga nužno, složile su se sudionice radionice, usmjeriti na njega politički fokus uz suradnju političkih stranaka, nevladinih organizacija, stručnjaka, medija te tijela izvršne vlasti na svim razinama.

Autor: Služba za odnose s javnošću