U Hrvatskome saboru održana prezentacija Godišnjeg izvješća Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama

Zagreb - U Hrvatskome saboru održana je prezentacija Godišnjeg izvješća Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) 2008., koju je podnijela Isabelle Giraudon, iz Jedinice za epidemiologiju, kriminalitet i tržišta droga EMCDDA-a. Predstavljanju Godišnjeg izvješća prisustvovali su predstavnici izvršne vlasti i brojni drugi sudionici, javni djelatnici, te stručnjaci koji se bave ovom problematikom.

U ime Hrvatskoga sabora nazočne je pozdravio potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik saborskog Odbora za europske integracije mr. sc. Neven Mimica. Naglasio je da Hrvatski sabor pridaje veliku važnost aktivnostima koje se odnose na suzbijanje zlouporabe opojnih droga i borbu protiv ovisnosti u Hrvatskoj, a konkretan rad obavlja niz nadležnih saborskih odbora: Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za obitelj, mladež i šport, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, te Odbor za pravosuđe. Upravo zbog dalekosežnih dimenzija problema ovisnosti, nametnula se potreba poduzimanja koordiniranih međuresornih i cjelovitih mjera, počevši od zakonske regulative, zdravstvene skrbi, edukacije, prevencije, sve do represivnih mjera, te međunarodne suradnje i koordinacije, istaknuo je Mimica.

Smatra da je Godišnje izvješće Europskog centra bitno za prepoznavanje realnih dimenzija problema ovisnosti, kako na europskoj, tako i na nacionalnoj razini. Podsjetio je da su glavni ciljevi mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana Vlade RH vezani za smanjenje potražnje i ponude droga, te je izrazio svoje uvjerenje da će nastavak konkretne suradnje s Europskim centrom pridonijeti institucionalnom jačanju Nacionalne informacijske jedinice za opojne droge koja već djeluje pri Uredu za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, i koja poduzima niz aktivnosti usmjerenih na usklađivanje nacionalne prakse prikupljanja i analize relevantnih podataka sa standardima i zahtjevima Centra.

Isabelle Giraudon predstavila je Godišnje izvješće koje pruža uvid u komparativne podatke i stanje u 30 zemalja na koje se Izvješće odnosi (27 članica i Norveška, Turska i Hrvatska). Iako Izvješće utvrđuje da konzumacija droge u Europi ulazi u stabilniju fazu, zabrinjavajući su podaci koji potvrđuju još uvijek visoku stopu smrtnosti zbog droge, te kontinuirani rast uživanja kokaina. Procjenjuje se da na području Europske unije plus Norveška ima od 1,3 milijuna do 1,7 milijuna uživatelja opijata, a godišnje je 7000 do 8000 smrtnih slučajeva uzrokovanih drogom. S obzirom na prošlogodišnje izvješće blago se poboljšava situacija u vezi konzumiranja heroina, iako on još uvijek premoćno vodi na ljestvici opijata i još uvijek je glavna droga. 
Uslijedila je rasprava te zaključak da je smanjenje broja smrtnih slučajeva zbog droge izričiti cilj većine nacionalnih strategija borbe protiv droga, u čemu će suradnja sa EMCDDA-om Hrvatskoj biti od iznimne koristi.

Autor: Služba za odnose s javnošću