U New Yorku svečano potpisana Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom

New York - U sjedištu Ujednjenih naroda u New Yorku u petak je, uz sudjelovanje predstavnika više od sedamdeset zemalja, svečano potpisana Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.  
U sklopu izaslanstva Republike Hrvatske u potpisivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom sudjelovala je i voditeljica Radne skupine za razmatranje problema osoba s invaliditetom Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, Vesna Škulić. Zastupnica je sudjelovala i u radu Ad hoc Odbora UN-a na izradi Konvencije.

Tekst Konvencije usvojila je Opća skupština Ujedinjenih naroda u prosincu 2006. godine, nakon trogodišnjih pregovora u kojima je sudjelovala i Republika Hrvatska te nevladine organizacije iz Hrvatske, posebno Zajednica saveza osoba s invaliditetom. UN-ov stručnjak za invaliditet Thomas Schindlmayr kazao je kako je potpisivanje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom "vrlo značajan dan" za oko 650 milijuna ljudi u svijetu jer taj dokument naglašava njihov položaj punopravnih građana s istim pravima i mogućnostima kao i svi drugi. "Konvencija ne traži da osobe s invaliditetom imaju neka nova prava. Ona ne traži ništa više od onoga što drugi ljudi već imaju. Ona traži da osobe s invaliditetom uživaju iste mogućnosti u društvu koje već imaju svi drugi", naglasio je Schindlmayr, dodajući kako puna integracija invalidnih osoba traži i promjenu odnosa društva ima prema njima.

Konvencija će stupiti na snagu nakon što je ratificira 20 članica UN-a. 

Autor: Internet redakcija (Hina)