U Saboru održan 3. regionalni sastanak parlamentarki Jugoistočne Europe

Zagreb - U Hrvatskom saboru održan je 3. regionalni sastanak parlamentarki Jugoistočne Europe u organizaciji Radne skupine za jednakost spolova Pakta o stabilnosti. Sastanak pod nazivom ’’Ljudska sigurnost – rodni aspekt’’ okupio je zastupnice iz deset parlamenata zemalja regije, te predstavnice Pakta o stabilnosti. 

Uvodna rasprava vodila se u kontekstu tekuće kampanje Vijeća Europe protiv nasilja nad ženama s ciljem uvođenja aspekta rodne ravnopravnosti u sve sfere političkog djelovanja. Tijekom stručne prezentacije i plenarne rasprave naglasak je stavljen na nacionalne politike i zakone koji pokrivaju ovo područje. U okviru teme o sudjelovanju žena u donošenju odluka, sudionice su upoznate sa rezolucijom UN-a 1325, koja se odnosi na ulogu žena u ratnim stradanjima, njihovom doprinosu izgradnji mira i posljedicama rata na žensku populaciju, te o aktualnoj ženskoj inicijativi u Jugoistočnoj Europi.  

U nastavku konferencije raspravljalo se o politici i praksama koje uzimaju u obzir potrebe žena i djece u rješavanju problema raseljenih žena, izbjeglica i tražiteljica azila na ovom području koje još pati od posljedica prošlih ratova. Kao posljednja tema, raspravljeno je pitanje ekonomske nesigurnosti koje uključuje razlike u prihodima i stopi nezaposlenosti među spolovima, te probleme s kojima se žene susreću na tržištu rada. Važnost tema i prateće opsežne rasprave pokazatelj su potrebe za još intenzivnijim angažmanom svih političkih čimbenika i uključivanjem aspekta rodne ravnopravnosti u sve političke i zakonodavne aktivnosti. Sastanak je zaključen raspravom o otkrivanju mogućnosti za poboljšanje nacionalnih zakona i njihove primjene, te njihovom implementacijom u daljnje akcije u državama Jugoistočne Europe.