U Saboru održan osnivački sastanak nestranačke i neformalne skupine „Zastupnici u borbi protiv raka“

Zagreb – U Hrvatskome saboru je u četvrtak, na dan obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv raka, održan osnivački sastanak nestranačke i neformalne skupine „Zastupnici u borbi protiv raka“ desetoga saziva Sabora. Cilj ove inicijative je podizanje svijesti javnosti u borbi protiv raka, promicanje zdravlja, pružanje podrške oboljelima kao i promicanje bolje kvalitete života za one koji su pobijedili rak, a zastupnici kroz ovu inicijativu imaju priliku svojim angažmanom dati doprinos u borbi protiv malignih bolesti. Ova inicijativa je ujedno i nastavak inicijative zastupnika prošloga, 9. saziva, po uzoru na skupinu zastupnika koja pod istim nazivom djeluje u Europskom parlamentu (MEPs Against Cancer). 

Zastupnica Renata Sabljar- Dračevac, koja je u ovome sazivu  pozvala zastupnike na osnivanje skupine, uvodno  je istaknula kako Hrvatska ima jednu od lošijih statistika u EU-u kada se govori o raku. -  Hrvatska ima drugu najveću smrtnost od zloćudnih bolesti u EU-u i samo to je dovoljan razlog za ponovno osnivanje skupine „Zastupnici u borbi protiv raka“. - Karcinomi ne biraju svoje žrtve. Od njega nisu imuni ni liječnici, ni političari, kazala je Sabljar-Dračevac te spomenula kako i sama ima iskustva s malignom bolesti.- Moja borba s rakom me motivira pomagati cijelome društvu kroz Hrvatski sabor koji je dugi niz godina jedan od pokretača promjena u borbi protiv raka, kazala je Sabljar-Dračevac. 

Podsjetila je kako je  2009. Hrvatski sabor donio Rezoluciju o borbi protiv zloćudnih bolesti u kojoj je istaknuto da će se donijeti Plan za borbu protiv raka u godinu dana, no trebalo je proći punih 11 godina da se donese sveobuhvatni Nacionalni strateški okvir protiv raka. - Zato moramo biti brzi i temeljiti, jer smo u  tih 11 godina, nažalost, izgubili po broju umrlih od raka grad veličine Splita, upozorila je Sabljar- Dračevac. 

Sabljar-Dračevac je pozvala zastupnike da budu temeljiti i učinkoviti u borbi protiv raka te da iskoriste priliku da tijekom svojega mandata pokrenu sve resurse kako bi se unaprijedili svi segmenti zdravstvene skrbi, počevši od prevencije, ranog probira, kvalitetne dijagnostike, ciljanog liječenja, praćenja ishoda, umrežavanju onkološke skrbi u jedinstvenu mrežu, što je sve i predviđeno u Nacionalnom strateškom okviru protiv raka. 

Zastupnik Ivan Ćelić, koji je i sam bio jedan od inicijatora osnivanja ove skupine zastupnika u prošlom sazivu, istaknuo je kako su ovo teme oko kojih nema stranačkih sučeljavanja i može se postići nadstranački konsenzus. Istaknuo je da je dan donošenja Nacionalne strategije bio veliki dan za Hrvatsku, te izrazio nadu da će i u sljedećim sazivima osnivanje ove skupine zastupnika postati uobičajena procedura. Ćelić je među ostalim istaknuo i važnu ulogu udruga oboljelih od malignih bolesti i potrebu snažnije suradnje stručne javnosti i nadležnih institucija s njima.

Zastupnici u Europskom parlamentu Romana Jerković i Tomislav Sokol, koji su videokonferencijskim putem nazočili sastanku, ujedno su i članovi posebnog Odbora za borbu protiv raka EP-a. Tomislav Sokol dao je pregled aktualnih aktivnosti Odbora, ali i Europske komisije vezanih uz objavu Plana borbe protiv raka. Kazao je kako je ta inicijativa pokrenuta prije godinu dana, no epidemija COVID-a bacila ju je u drugi plan. Sokol je istaknuo da je Plan borbe protiv raka veliki iskorak EU-a, mada nedostaju konkretne zakonodavne mjere. - Primarne nadležnosti i odgovornost u provođenju ovih mjera su na zemljama članicama, kazao je Sokol te pojasnio kako se na razini EU-a teško može donijeti propis vezan uz javno zdravstvo koji bi bio primjenjiv u svim državama članicama zbog neujednačenosti sustava.

Sokol je kazao da je pozitivna strana Plana borbe protiv raka EK-a  što će se državama članicama omogućiti dodatno financiranje za provođenje mjera jer je u aktualnom sedmogodišnjem proračunu za zdravstvo izdvojeno 4 puta više sredstava nego u prošlogodišnjem financijskom okviru, a predviđa se i korištenje kohezijskih fondova. 

- Puno više sredstava će biti usmjereno prema prevenciji i ranom otkrivanju raka, s obzirom da se u 50 posto slučajeva rak može spriječiti ranim otkrivanjem, kazao je Sokol. Pojasnio je kako Plan EK-a, među ostalim, predlaže i dodatno oporezivanje duhana i alkohola, a negativno je orijentiran i prema pušenju e-cigareta, kao rizičnim čimbenicima nastajanja malignih bolesti. 

Od aktivnosti EU-a usmjerenih prema borbi protiv raka, Sokol je spomenuo i pitanje prava na zaborav, odnosno, rješavanje problema diskriminacije osoba koje su preboljele rak i vrlo često se stavljaju u diskriminatoran položaj kod sklapanja ugovora o osiguranju ili poslovnih ugovora. U planu je također i donošenje Direktive o razmjeni zdravstvenih podataka koji su važni i za dobivanje drugog mišljenja specijalista iz druge države članice.  Sokol je predstavio i svoju inicijativu u Odboru EP-a o zajedničkoj nabavi skupih lijekova za rak, s obzirom da Europska javna nabava ima bolji pregovarački položaj prema farmaceutskoj industriji.

Na kraju sastanka za predsjednicu skupine „Zastupnici protiv raka“ potvrđena je Sabljar-Dračevac, a za potpredsjednike su izabrani Ivan Ćelić i Darko Klasić. Članovi Skupine su zastupnici: Maja Grba-Bujević, Boška Ban Vlahek, Davor Bernardić, Zvane Brumnić, Erik Fabijanić, Martina Grman Kizivat, Mladen Karlić, Marko Kuzmanić,Domagoj Hajduković, Dragana Jeckov,Ljubica Lukačić, Andreja Marić, Vesna Nađ, Romana Nikolić, Marina Opačak Bilić, Željko Pavić, Marijana Petir, Ivana Posavec Krivec, Hrvoje Šimić, Anja Šimpraga, Irena Šimunić, Sanja Udović, Martina Vlašić Iljkić i Nikša Vukas.