U Saboru održana tematska sjednica o decentralizaciji ureda državne uprave i reguliranju naknade za pravo puta u jedinicama lokalne samouprave

Zagreb - Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu održao je  u srijedu tematsku sjednicu na kojoj se raspravljalo o decentralizaciji ureda državne uprave te posebnostima financiranja i  zaštiti interesa jedinica lokalne samouprave vezanim uz njihovo pravo za naplatu naknade za pravo puta.

Uvodna izlaganja održali su predstavnici Ministarstva uprave, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, te Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. Raspravom o decentralizaciji Ureda državne uprave, članovi Odbora su upoznati s procesom decentralizacije Ureda državne uprave, odnosno prijenosom ovlasti istih u nadležnost županija. Istaknuto je da decentralizacija mora imati za cilj jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, jačanje autonomije u planiranju, financiranju i pružanju javnih usluga na lokalnoj razini, te jačanju lokalne demokracije i povećanje donošenja odluka na lokalnoj razini.  

U raspravi o pravu puta naglašena je potreba zaštite interesa jedinica lokalne samouprave u njihovom zakonskom pravu na naplatu naknade za pravo puta,  budući da i dalje velik broj jedinica lokalne samouprave samo djelomično ili nikako nisu uspjele od telekomunikacijskih kompanija naplatiti naknadu za prvo puta. Također je upozoreno na niz otvorenih pitanja vezanih uz  distributivno telekomunikacijsku kanalizaciju, poput ukupne dužine te  mreže, visine naknade za pravo puta, nesređenih imovinsko-pravnih odnosa, investicijama u telekomunikacijsku infrastrukturi i itd..