Usvojen Program rada Odbora za poljoprivredu u 9. sazivu Sabora

Zagreb - Odbor za poljoprivredu održao je u srijedu prvu sjednicu na kojoj je nakon obrazloženja predsjednika Odbora Davora Romića većinom glasova usvojen Program rada Odbora za poljoprivredu u 9. sazivu Hrvatskoga sabora. 

Program rada predstavlja nastavak aktivnosti Odbora, prijedlog budućih aktivnosti usklađenih s prijedlogom normativnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede u području hrvatskog zakonodavstva te aktivnosti vezanih za postupak procjene učinaka propisa kao i najavljenih aktivnosti EU-a u području poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. 

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić izvijestio je članove Odbora o smjernicama djelovanja Ministarstva poljoprivrede istaknuvši kao osnovne ciljeve poljoprivredne politike prehrambenu sigurnost, povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, održivi razvitak, stavljanje u funkciju nekorištenih gospodarskih resursa, razvoj i održavanje ruralnih prostora. 

Kao specifične prioritete Tolušić naveo je nastavak rada na Zakonu o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi kojim bi se odredile ugovorne obveze, rokovi plaćanja i sankcije za nepoštivanje istih. Naglasio je važnost intenziviranja rada, prilagodbe i pojednostavljenja propisa vezanih uz osnivanje Proizvođačkih organizacija, čime bi se osigurala konkurentnost proizvodnje. U području sigurnosti hrane Tolušić je upozorio na potrebu jače brige o zdravstvenoj ispravnosti hrane i detaljnijeg označavanja proizvoda. Naglasio je i potrebu rada na uspostavljanju kratkih lanaca opskrbe hranom. 

Vezano uz ostvarivanje prava na plaćanja poljoprivrednim proizvođačima, Tolušić je najavio isplatu 806 milijuna kuna predujma poljoprivrednim proizvođačima za proizvodnu godinu 2016. do 28. studenoga kao i jasniji i transparentniji prikaz ostvarenih prava na potpore korisnicima na mrežnim stranicama AGRONET-a. Vezano uz Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020., Tolušić je istaknuo kako je do sada isplaćeno oko 7 posto raspoloživih sredstava te najavio raspisivanje novih natječaja početkom 2017., kao i pojednostavljenje natječajnih procedura za buduće natječaje. 

Vezano uz Mjeru 4.1., ministar je izvijestio kako su Odluke o odbijanju upućene svim umjetno povezanim društvima što će rezultirati povećanjem broja korisnika. Ministarstvo poljoprivrede planira nesređenu situaciju vezanu uz raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem riješiti izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu uključivanjem jedinica lokalne uprave u proces raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, ali i rigoroznijim mjerama naplate korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta. Tolušić je najavio i izradu Zakona o OPG-ovima kojim bi se definirala veličina i pravni oblik OPG-a, ali i iznalaženje rješenja za intenziviranje rada Savjetodavne službe, HCPHS-a, HPA i APPRRR-a. 

Članovi Odbora predložili su oslobađanje plaćanja doprinosa i poreza poljoprivrednicima početnicima, ukazali na potrebu povećanja učestalosti kontrola hrane, osobito u trgovačkim lancima, sinkronizacije inspekcijskih djelatnosti te na nužnost smanjenja stope PDV-a za veterinarske usluge. Ukazano je i na potrebu potpore radu HPK-a kao predstavnika poljoprivrednih proizvođača i iskazano mišljenje o potrebi obveznog članstva u HPK. Govorilo se i o potrebi decentralizacije rada Ministarstva poljoprivrede te je upozoreno na problem isplate šteta nakon pojave bolesti kvrgave kože. Za ove namjene osigurano je 17 milijuna kuna, stoga je organiziran sastanak uzgajivača goveda i mljekara s predsjednikom Vlade i ministrima poljoprivrede i financija. 

U svezi s isplatom obeštećenja za štete prouzrokovane elementarnim nepogodama za koje je osigurano 20 milijuna kuna, upozoreno je da su prijavljene štete značajno veće. Ministar Tolušić je najavio pronalaženje rješenja za neisplaćena obeštećenja nastala u tekućoj te 2015. godini. Istaknuo je i kako je u raspisanom natječaju za Mjeru 4.3.1. iz Programa ruralnog razvoja odobreno ukupno 10 novih sustava navodnjavanja kojim bi bilo obuhvaćeno 3 800 hektara. 

Tijekom rasprave upozoreno je i na potrebu reorganiziranja Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo i Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo te otvaranje regionalnih centara Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo  po uzoru na susjedne države članice EU-a, kao i potrebu ukidanja markice koja predstavlja opterećenje za vinare. Skrenuta je pozornost i na potrebu definiranja uloge Hrvatskih šuma d.o.o. u cilju pomoći drvoprerađivačkom sektoru kao rastućem izvozniku. Ministar Tolušić izvijestio je članove Odbora o radu na izmjeni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta kojim bi se u budućnosti spriječile zlouporabe evidencije korištenja poljoprivrednog zemljišta. 

Zaključno je predsjednik Odbora Davor Romić  istaknuo kako će Odbor za poljoprivredu u daljnjem radu aktivno pratiti rad i politike Ministarstva poljoprivrede te biti partner u definiranju poljoprivrednih politika.
 

Autor: Odbor za poljoprivredu