Zastupnici Kolman i Šemper susreli se s predstavnikom Fronta Polisario

Zagreb – Zastupnici u Hrvatskome saboru Igor Kolman (HNS) i Željko Šemper (HSU) održali su sastanak s predstavnikom Fronta Polisario (Zapadna Sahara) Mohamedom Malaininom.

Malainin je predstavio zastupnicima Front Polisario, obavijestio ih o najnovijim zbivanjima i razvoju situacije u Zapadnoj Sahari te o rezultatima pregovora između Fronta Polisario i Kraljevine Maroko koji su se održali od 11. do 13. ožujka 2012. u New Yorku. Malainin je ukazao na potporu koju Europski parlament pruža narodu Zapadne Sahare podržavajući njihovo pravo na samoopredjeljenje. Europski je parlament uputio i apel za poštivanje ljudskih prava te izrazio svoje uvjerenje da međunarodni mehanizmi monitoringa protiv kršenja ljudskih prava trebaju pridonijeti pronalasku mirnog rješenja situacije u Zapadnoj Sahari.

Zastupnici Kolman i Šemper izrazili su razumijevanje za probleme koje im je pobliže predstavio Mohamed Malainin te su naglasili da će Republika Hrvatska, poučena vlastitim iskustvom stjecanja neovisnosti putem referenduma, u međunarodnim institucijama djelovati uz uvažavanje političkih težnji naroda Zapadne Sahare.

Autor: Klub zastupnika HNS-a