Zastupnici Maras i Babić sudjeluju na sastanku Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja Europskog parlamenta

Bruxelles - Predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Gordan Maras i član Odbora Ante Babić sudjelovali su u radu Odbora  za zapošljavanje i socijalna pitanja Europskog parlamenta (EMPL) u sklopu Europskog parlamentarnog tjedna koji se održava u Bruxellesu 18. i 19. veljače 2019. godine. 

Na sastanku su predstavnici nacionalnih parlamenata i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja Europskog parlamenta raspravljali o dvije točke dnevnog reda. U prvoj točki raspravljali su o novim oblicima zapošljavanja, a tema druge točke bila je nadzor i evaluacija aktivnosti država članica usmjerenih prema osobama s invaliditetom u sklopu Europskog semestra. 

Član Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Babić bio je jedan od uvodničara u raspravi o nadzoru i evaluaciji aktivnosti država članica usmjerenih prema osobama s invaliditetom u sklopu Europskog semestra te je predstavio aktivnosti Hrvatske u odnosu na osobe s invaliditetom uključujući i aktivnosti usmjerene na provedbu Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) i Europske strategije za osobe s invaliditetom.