Zastupnici Škorić i Strenja sudjelovali na sastanku Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola

Bukurešt - Potpredsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Petar Škorić i članica Odbora Ines Strenja sudjelovali su na 4. sastanku Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola (JPSG) koji je 24. i 25. veljače 2019. održan u Bukureštu.

Tijekom plenarnog sastanka Zajedničke skupine, održanog 25. veljače, provedena je rasprava o aktivnostima Europola i odlukama Upravnog odbora u razdoblju od rujna 2018. do veljače 2019., a na pitanja članova JPSG-a odgovarali su Catherine De Bolle, izvršna direktorica Europola i Victor Wili Apreutesei, predsjednik Upravnog odbora.

Izvješće o zaštiti podataka u Europolu podnio je Europski nadzornik za zaštitu podataka Giovanni Buttarelli i Francois Pellegrino, predsjednik Europolova Odbora za suradnju. Provedena je i rasprava o aktivnosti Europskog centra za kibernetički kriminal (EC3) u području sprječavanja kriminala na tzv. dark webu i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja, a predstavljene su i aktivnosti Europskog centra za obavještajne podatke o putovanjima (ETIC).

Zaključno izlaganje održao je Julian King, povjerenik Europske komisije za sigurnosnu uniju koji je, između ostaloga, istaknuo ključnu ulogu Europola u borbi protiv teškog i organiziranog kriminala, terorizma i kibernetičkog kriminala te rastući značaj nadzora koji provodi Zajednička skupina za parlamentarni nadzor Europola.

Na poziv supredsjedatelja Zajedničke skupine, Rumunjskog i Europskog parlamenta, voditelj izaslanstva Hrvatskoga sabora Petar Škorić sudjelovao je 24. veljače 2019. na pripremnom sastanku predsjedateljske Trojke (parlament Rumunjske, Austrije i Finske) tijekom kojeg je provedena rasprava o utvrđivanju postupka imenovanja predstavnika JPSG-a na sastancima Upravnog odbora Europola. Škorić je u ulozi promatrača sudjelovao i na 2. sastanku radne skupine za odlučivanje o pravu danskog parlamenta na sudjelovanje u radu Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola. 

Idući sastanak Zajedničke skupine održat će se u Bruxellesu 24. i 25. rujna ove godine kada će Hrvatski sabor biti dio predsjedateljske Trojke.