Željko Jovanović primio delegaciju Bundestaga na čelu s predsjednikom Odbora za pitanja Europske unije Bundestaga Savezne Republike Njemačke Guntherom Kirchbaumom

Zagreb - Predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije u Hrvatskome saboru Željko Jovanović primio je u posjet delegaciju Bundestaga na čelu s predsjednikom Odbora za pitanja Europske unije Bundestaga Savezne Republike Njemačke Guntherom Kirchbaumom.

Nakon uvodnih pozdrava Jovanović je predstavio članove i ulogu Nacionalnog vijeća, posebno naglasivši da je sastav Vijeća jedan od preduvjeta za njegovu besprijekornu funkciju. Rekao je da Hrvatska ima zakonodavni i institucionalni okvir za borbu protiv korupcije te istaknuo da je borba protiv korupcije jedan od prioriteta Hrvatskoga sabora.

Kirchbaum je zahvalio na prigodi za susret rekavši da je u Hrvatskoj očit napredak, da su pokrenute potrebne reforme, ali kako je najvažnije da se postupci koji su pokrenuti privedu kraju, spomenuvši negativna iskustva koja je EU imala u slučaju Bugarske i Rumunjske. Jovanović se osvrnuo na zamjerke koje je Hrvatskoj uputila Europska komisija, "da ne vodimo aktivnu borbu protiv korupcije na visokom političkom nivou, već samo protiv male korupcije" rekavši da se i to mijenja "jer smo pokrenuli postupke i protiv više visoko rangiranih političkih dužnosnika i jednog bivšeg ministra" naglasivši da su pred zakonom svi jednaki.

Član Vijeća Dragutin Lesar složio se da je puno učinjeno u proteklih nekoliko godina, ali da postoje područja koja zahtijevaju daljnji napredak, posebno na polju zaštite "zviždača", jer oni koji na korupciju upozoravaju nisu dovoljno zaštićeni. Dodao je kako je potrebno pojačati međuresornu suradnju te kako poseban problem predstavlja uvezena korupcija, spomenuvši pri tome slučajeve korupcije vezane za Hypo banku i Daimler.

Kirchabum se složio da korupcija ne poznaje granice, niti da je Njemačka na korupciju imuna, ali da je stoga apsolutno neprihvatljiva. U nastavku je razgovora istaknuo da Bundestag podupire što brži ulazak Hrvatske u Europsku uniju i da žele da što prije ispunimo uvjete za članstvo. Zastupnika iz Bundestaga Manuela Sarrazina zanimalo je kako se u Hrvatskoj korupcija otkriva, na što mu je predstavnica medija u Vijeću Smiljanka Škugor-Hrnčević rekla da mediji znatno pridonose slučajevima otkrivanja korupcije, no da je u prvom redu potrebno promijeniti naš "mentalni sklop", jer je korupcija zajednički problem svih hrvatskih državljana te svi trebaju aktivno djelovati na njezinom suzbijanju. Članica Vijeća Ana Lovrin dodala je da se prava borba protiv korupcije vodi u njezinoj prevenciji i da je u zakonodavstvu potrebno stvoriti sve preduvjete da se korupcija onemogući u začetku.

Željko Jovanović završno je rekao kako je Vijeće potpuno spremno uhvatiti se ukoštac s problemima korupcije te je zahvalio na svemu što je Njemačka učinila za Hrvatsku, izrazivši nadu da ćemo što prije biti u istoj zajednici.

Autor: Služba za odnose s javnošću