Prvi parlamentarni summit Međunarodne krimske platforme - dolazak sudionika, Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 25. listopada 2022.