Sastanak članova Odbora za poljoprivredu s državnim ministrom za hranu, šumarstvo i hortikulturu u Ministarstvu poljoprivrede, prehrane i pomorstva Irske Andrewa Doylea

dvorana Ivana Mažuranića