Sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o temi 50. obljetnice provedbe međunarodnih paktova UN-a u RH

dvorana Ivana Mažuranića

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji s pučkom pravobraniteljicom održava sjednicu s temom: „50. obljetnica provedbe međunarodnih paktova Ujedinjenih naroda u Republici Hrvatskoj“. Sjednica će se održati u četvrtak, 24. studenoga 2016. u dvorani Ivana Mažuranića s početkom u 13.30 sati. 

Sjednica je posvećena obilježavanju 50. obljetnice donošenja dvaju ključnih međunarodnih dokumenata koji predstavljaju temelj zaštite i promicanja ljudskih prava – Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Na sjednici će posebno biti istaknute obveze Republike Hrvatske u izvješćivanju pojedinih tijela Ujedinjenih naroda o provedbi spomenutih paktova. U radu tematske sjednice sudjeluju predstavnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, udruge „Kuća ljudskih prava“, posebnih pravobraniteljstava, nadležnih ministarstava i vladinih ureda.