Zajednička tematska sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport (33. sjednica) i Odbora za europske poslove (46. sjednica)

dvorana Ivana Mažuranića

Tema sjednice je: "Odredište EU: budućnost mladih u Hrvatskoj".

Projekt "Odredište EU: budućnost mladih u Hrvatskoj" provodio je Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, uz sufinanciranje Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Utvrdivši postojanje istraživačke, ali i zagovaračke praznine oko pitanja odnosa mladih i Europske unije, u Centru su uvidjeli da mladi nemaju dovoljno znanja o europskoj integraciji, da ne poznaju europske institucije i politike, te da im nije jasan odnos Republike Hrvatske kao članice, i Europske unije u cjelini. Slabo su im poznata i njihova prava kao europskih građana. Taj problem povezan je s nedovoljnom informiranošću mladih, koja prati opću neinformiranost šire javnosti o Europskoj uniji, njenim institucijama i politikama.

Cilj projekta je zatvaranje te praznine, s fokusom na detekciji razloga neinformiranosti mladih upravo u razgovoru s njima i nudeći rješenja tog problema. Sve aktivnosti projekta usmjerene su podizanju razine svijesti mladih i šire javnosti o koristima Europske unije za mlade u Hrvatskoj, i na načinima na koje se mladi mogu aktivnije uključiti u procese dijaloga i donošenja politika koje utječu na njihove živote.

Na tematskoj sjednici dvaju odbora rezultate projekta predstavit će članovi projektnog tima iz Centra Miko Tripalo.