Zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj prima diplomatske predstavnike matičnih država nacionalnih manjina koje predstavlja u Hrvatskome saboru

dvorana Stjepana Radića

Sastanku nazoče: Matjaž Marko (ministar savjetnik Veleposlanstva Slovenije u RH), Nazif Djaferi (ministar savjetnik Veleposlanstva Sjeverne Makedonije u RH), Milovan Lučić (ministar savjetnik Veleposlanstva Crne Gore u RH), Gezim Kasapolli (veleposlanik Kosova u RH) i Riza Poda (veleposlanik Albanije u RH).