Zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine Vladimir Bilek održava susret s učenicima Češke osnovne škole Jana Amosa Komenskog Daruvar

dvorana Josipa Šokčevića