7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda

Djelokrug rada

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske te članka 27. stavka 2. i članka 38. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine, br. 73/97.), Hrvatski sabor na sjednici održanoj 13. srpnja 2012., donio je Odluku o imenovanju Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Člankom 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda propisano je da postupak procjene štete organizira i provodi Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda koje imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od četiri godine. Sukladno članku 38. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda Državno povjerenstvo ima predsjednika i 10 članova. Predsjednik i šest članova Državnog povjerenstva imenuju se iz redova zastupnika Hrvatskog sabora, a ostala četiri imenuju se iz: Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske gospodarske komore i najvećeg osiguravajućeg društva u Republici Hrvatskoj.