6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Odbor za zakonodavstvo

O odboru

Djelokrug rada

- razmatra prijedloge zakona i drugih akata koje donosi Sabor u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim sustavom te u pogledu njihove pravne obrade,
- razmatra pitanja jedinstvene zakonodavne metodologije i druga pitanja bitna za jedinstvenu pravnu tehniku i terminološku usklađenost akata koje donosi Sabor,
- daje mišljenje o prijedlogu da pojedine odredbe zakona imaju povratno djelovanje,
- brine se o jedinstvu pravnog sustava i daje mišljenje o načelnim pitanjima izgradnje pravnog sustava ili jedinstvene primjene zakona,
- razmatra akte koje potvrđuje ili na koje daje suglasnost Sabor i o tome daje mišljenje,
- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove zakona i drugih akata koje donosi Sabor, kad je tim zakonima ili aktima za to ovlašten ili kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni,
- razmatra prijedloge za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona ili drugog akta kojeg je donio Sabor,
- obavlja i druge poslove.

Članstvo

Imenovani članovi

- Iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika:
dr. sc. Davor Derenčinović
dr. sc. Srećko Jelinić
dr. sc. Petar Klarić
mr. sc. Darko Markušić
dr. sc. Dragan Medvedović
dr. sc. Marinko Učur
- Iz reda predstavnika Udruge poslodavaca:
Nataša Novaković
- Iz reda uglednih pravnika iz prakse:
Dorotea Muić
- Iz reda predstavnika sindikata više razine:
Marina Kasunić Peris

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti