Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Konačnom prijedlogu zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, P.Z.E. br. 358

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 37. sjednici održanoj 20. rujna 2018. godine, razmotrio je Konačni prijedlog zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. srpnja 2018. godine. 

Odbor za gospodarstvo, na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi zakon kao matično radno tijelo.
 
U uvodnom izlaganju prestavnica predlagatelja izvjestila je da se ovaj Zakon donosi zbog obveze provedbe pravne stečevine Europske unije i osiguranja zakonodavnog okvira za elektroničko fakturiranje u postupcima javne nabave. Slijedom navedenog Zakonom su uklonjene odnosno smanjene prepreke prekograničnoj trgovini koje nastaju zbog istovremenog postojanja nekoliko različitih pravnih zahtjeva i tehničkih normi o elektroničkom izdavanju računa. Donošenje Zakona omogućit će pravnu sigurnost za izdavanje i zaprimanje eRačuna u postupcima javne nabave i odrediti uloge dionika eRačuna, tijela nadležnih za provedbu, nadzor te kazne za prekršitelje.  
 
Nakon provedene rasprave Odbor za gospodarstvo jednoglasno je odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje

ZAKONA O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ NABAVI

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Darinka Kosora, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Darinko Kosor