Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. 675.

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora razmotrio je, na 58. sjednici održanoj 25. travnja 2007. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. travnja 2007. godine uz prijedlog da se predloženi Zakon donese po hitnom postupku.
 
Odbor je Konačni prijedlog ovog zakona razmatrao kao zainteresirano radno tijelo.

Rasprava o ovom Prijedlogu zakona provedena je zajedno s raspravom o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova, s Konačnim prijedlogom zakona, te se primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi odnose i na ovaj Prijedlog zakona.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 „za“ i 2 „suzdržana“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA PREKRŠAJNIH SUDOVA

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio dr.sc. Furia Radina, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
dr.sc. Furio Radin