Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, P.Z. br. 337

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 23. sjednici održanoj 15. lipnja 2018. godine razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu koje je aktom od 14. lipnja 2018. godine predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske.

Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbama članka 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je kako u odnosu na Prijedlog zakona nije bilo izmjena u tekstu akta, te kako su promjene koje se uvode ovim Zakonom pozdravljene u svim raspravama.

Bez rasprave članovi Odbora za obitelj, mlade i sport jednoglasno su (sa 7 glasova ZA) podržali sljedeći zaključak:

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskome saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određena je Marija Puh, potpredsjednica Odbora.


POTPREDSJEDNICA ODBORA
Marija Puh