Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o doplatku za djecu, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 251

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 17. sjednici održanoj 14. ožujka 2018. godine razmotrio je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doplatku za djecu, s Konačnim prijedlogom zakona koje je aktom od 13. prosinca 2017. godine predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske.
Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbama članka 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnica predlagatelja u uvodnom izlaganju istaknula je kako, prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz listopada 2017. godine, u Republici Hrvatskoj 151 416 korisnika, odnosno 285 987 djece o kojoj skrbe, prima doplatak za djecu. Ukupni rashodi za ovu svrhu na godišnjoj razini iznose oko 1.316.000.000 kuna. Rezultati istraživanja koje je proveo Ekonomski institut u Zagrebu pokazuju da su djeca u Republici Hrvatskoj u velikoj opasnosti od siromaštva, te da je čak 43,5% roditelja ponekad bilo gladno zbog zadovoljavanja potreba djece. Predlagatelji ističu, s obzirom na ovakve pokazatelje, kako socijalni transferi u vidu obiteljskih naknada ne mogu biti mjera usmjerena isključivo demografskoj obnovi, nego bi njihov primarni cilj trebalo biti smanjenje dječjeg siromaštva.

Prema trenutno važećem Zakonu o doplatku za djecu (Narodne novine broj 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15), tri su cenzusne skupine koje ostvaruju pravo na tri različita iznosa doplatka za djecu:

- prva skupina – ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 16,33% proračunske osnovice (543,14 kuna), kojoj se doplatak određuje u iznosu od 299,34 kune, odnosno 9% proračunske osnovice po djetetu - predlagatelji predlažu 9% proračunske osnovice po djetetu povećati na 13,5%  (što u nominalnoj vrijednosti iznosi 449,00 kn)

- druga skupina– ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva prelazi 16,33%, a ne prelazi 33,66% (1.119,53 kune) proračunske osnovice, kojoj se doplatak određuje u iznosu od 249,45 kuna, odnosno 7,5% proračunske osnovice po djetetu predlagatelji predlažu 7,5% proračunske osnovice po djetetu povećati na 11,25%  (što u nominalnoj vrijednosti iznosi 375,00 kn)

- treća skupina- ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva prelazi 33,66%, a ne prelazi 50% (1.663,00 kune) proračunske osnovice, kojoj se doplatak određuje u iznosu od 199,56 kuna, odnosno 6% proračunske osnovice po djetetu - predlagatelji predlažu 6% proračunske osnovice po djetetu povećati na 9%  (što u nominalnoj vrijednosti iznosi 300,00 kn)

Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o doplatku za djecu, s Konačnim prijedlogom zakona, iz razloga što Vlada i resorno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku priprema izmjene i dopune predmetnoga Zakona, a koje, prema planu, trebaju stupiti na snagu 1. srpnja 2018. godine. Ističu kako bi prijedlog koji će Vlada uputiti u proceduru biti cjelovitiji, opsežniji, te će, pored izmjena, sadržavati i dopune, a u konačnici očekuju proširenje korisnika dječjeg doplatka za oko 150,000 djece, odnosno za 52% više novih korisnika. Konkretno, u planu je izmjena članka 16. važećeg Zakona, pri čemu planiraju dohodovni cenzus povisiti s 50% na 70%  Nadalje, predstavnici Vlade Republike Hrvatske ističu kako u Državnom proračunu za ovu godinu nisu predviđena dodatna sredstva u iznosu od 658 milijuna kuna, koliko bi bilo potrebno osigurati u slučaju usvajanja ovoga Prijedloga zakona.

U provedenoj raspravi većina nazočnih članova Odbora pozdravila je intenciju predlagatelja, međutim, istaknuto je kako bi prihvaćanje ovog prijedloga iziskivalo izdavanje novih rješenja, i to svega par mjeseci prije stupanja na snagu cjelovitijeg i opsežnijeg prijedloga koji će uputiti Vlada Republike Hrvatske, što, smatraju nepotrebnim.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora za obitelj, mlade i sport većinom glasova (5 glasova za i  2 glasa protiv) podržali su sljedeći zaključak:

Predlaže se Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doplatku za djecu, s Konačnim prijedlogom zakona, predlagatelja Kluba zastupnika Socijaldemokratske parije Hrvatske, iz razloga navedenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određena je Marija Puh, potpredsjednica Odbora.

 


POTPREDSJEDNICA ODBORA

Marija Puh