Odbor za obitelj, mladež i šport

Izvješće Odbora za obitelj, mladež i šport s rasprave o Izvješću o radu pravobraniteljice za djecu za 2007. godinu

Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskog sabora na 5. sjednici održanoj 22. travnja 2008. godine, raspravio je Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2007. godinu,  koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Pravobraniteljica za djecu, aktom od 31. ožujka 2008. godine.

Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskog sabora, na temelju članka 77. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetno Izvješće kao matično  radno tijelo. 

U uvodnom  izlaganju pravobraniteljica za djecu izvijestila je članove Odbora da je u 2007. godini  Ured postupao u 1737 novih predmeta od kojih su bile 847 pojedinačne  prijave  povrede prava djece i 890 opće inicijative. Broj pojedinačnih prijava kao i broj inicijativa u odnosu na 2006. godinu povećao se  u 2007. godini  za oko 63%. Razlog povećanja je zasigurno veća senzibilnost za zaštitu prava djece, te saznanje o radu Ureda i prisutnosti na regionalnoj razini. Ured pravobraniteljice je proširio rad na regionalnu razinu, te su u 2007. godini otvoreni područni uredi u Splitu, Osijeku i Rijeci. Pravobraniteljica je istaknula da je otvaranje ovih Ureda i ostvarenje jedne od preporuka koju je Republici Hrvatskoj uputio Odbor za prava djeteta Ujedinjenih naroda.

U daljnjem izlaganju pravobraniteljica je istaknula ulogu sustava socijalne skrbi kao jednu od najvažniji karika u zaštiti dječjih prava, te navela slabosti koje uzrokuju neefikasnosti sustava. Centrima za socijalnu skrb su propisane velike obveze i prava , ali to nije pratilo dovoljan broj stručnog kadra,  njihovog usavršavanja i edukacije za adekvatno rješavanje problema. Također je prisutna nedovoljna stručna ekipiranost i ulaganje u  prostorne kapacitete u Domovima   za djecu s poremećajima u ponašanju. Posebice je istaknula i daljnju sporost pravosuđa, odnosno sudova u rješavanju brakorazvodnih parnica i donošenja odluka s kojim će roditeljom  dijete živjeti.          
   
 U raspravi članova Odbora istaknuto  je da se značajan dio problemtike u zaštiti djece  i njihovih prava ponavlja iz godine u godinu, kako se podnose izvješća pravobraniteljice. Navedeno je da se problem sporosti sudova, funkcioniranje Centara za socijalnu skrb, prevencija nasilja, ne provođenje i neujednačena primjena u praksi donesenih zakona i strategija ne rješava dovoljno efikasno, odnosno ti problemi u zaštiti djece i njihovih prava nisu se riješili.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2007. godinu.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je Milanka Opačić, predsjednica Odbora. U slučaju odsutnosti predsjednice, za izvjestiteljicu određuje se Željana Kalaš, potpredsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA

Milanka Opačić