Odbor za rad i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad i socijalno partnerstvo s rasprave o Izvješću o radu Pučkog pravobranitelja za 2007. godinu

Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora  na 1. sjednici održanoj 06. svibnja 2008. godine, raspravljao je o Izvješću o radu pučkog pravobranitelja za 2007. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Pučki pravobranitelj, aktom od 31. ožujka 2008. godine.

Odbor je navedeno Izvješće raspravio sukladno čl.140. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svojstvu zainteresiranog radnog  tijela.

U uvodnome izlaganju predstavnik predlagatelja ukazao je na značajan broj  pritužbi koje se  odnose na dugotrajnost postupaka upravnih tijela, kao i brojnost pritužbi na rad pravosudnih tijela u kojima pučki pravobranitelj  ne može izravno postupati.

U  raspravi Odbor je podržao  Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2007. godinu. Pozitivnim je ocijenjena  sve bolja suradnja pučkog pravobranitelja i Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a  koja je pridonijela smanjenju broja pritužbi  iz područja mirovinskog i invalidskog osiguranja.
 
Također je istaknuto, da  unatoč brojnim problemima s kojima se susreću osobe s invaliditetom da su   vidljiva   poboljšanja i u ovome segmentu, budući da  Vlada Republike Hrvatske  ulaže velike napore za  sustavno rješavanje problema iz ovoga područja.

Tijekom rasprave, ukazano je i na probleme koji se pojavljuju u službeničim  radnim odnosima, koji djelomično proizlaze i iz činjenice da nije još donijet Zakon o lokalnim službenicima i namještenicima, a koji će po mišljenju  Odbora, Vlada Republike Hrvatske  u suradnji sa socijalnim partnerima u dogledno vrijeme uputiti u saborsku  proceduru.

Nakon rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći

zaključak

Prihvaća se Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za  2007. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Borisa Kunsta, predsjednika Odbora.

Predsjednik  Odbora

Boris Kunst