Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Konačnom prijedlogu zakona o prijenosu mirovinskih prava, P.Z.E. br.127

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 23. sjednici održanoj 15. studenoga 2017. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o prijenosu mirovinskih prava, P.Z.E. br.127, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. studenoga 2017. godine.

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je kako se ovim  Zakonom osiguravaju preduvjeti za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osobama koje su u svojem radnom vijeku dio osiguranja navršile u mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, a dio osiguranja u tijelima Europske unije. Stoga se predloženim Zakonom uspostavlja prijenos mirovinskih prava kako bi osobe iz Republike Hrvatske koje se zapošljavaju, bilo kao dužnosnici ili službenici u tijelima Europske unije, a prije toga su bili u obveznom mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, mogle koristiti bez umanjenja prava iz sustava socijalne sigurnosti. Također je istaknula da ovim Zakonom nisu regulirana mirovinska prava zastupnika u Europskom parlamentu.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (8 za) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

 Zakon o prijenosu mirovinskih prava, P.Z.E. br. 127

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Gordana Marasa.

 

Predsjednik Odbora

Gordan Maras